MENY

Seminar i Verdiskapingsforum

Hvordan utløse potensialet i samarbeidet mellom arbeidslivet og forskningsmiljøene?

Tid: Fredag 17. nov kl. 08.30 – 13.00
Sted: Arne Rettedals hus, UiS. Rom V-101

Etter et fullbooket seminar i fjor, ønsker Universitetet i Stavanger igjen å invitere deg til seminar i Verdiskapingsforum 17. november fra klokken 08.30-1300. Temaet er hvordan arbeids- og næringsliv og akademia kan jobbe tettere sammen for å fremme utvikling og innovasjon. Hva er mulighetene, hva er barrierene? Hva gjør de som får det til?  Seminaret er gratis og åpent for alle!

Meld deg på her

08.30-09.00:                      

Morgenkaffe og mingling

09.00-12.30:

Velkommen ved rektor Marit Boyesen

Innledninger om dagens tema ved:

  • Ove Fredheim, SVP og divisjonsdirektør, Telenor Norge AS, Bedrift         
  • Thomas Francis Anglero, Director of Innovation, IBM Norway
  • Kåre Vagle, Staff Geologist, ConocoPhillips og styreleder ved Det nasjonale IOR-senteret ved UiS
  • Gunnar Crawford, Smartbysjef, Stavanger kommune (tidligere Lyse)
  • Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, Divisjon for innovasjon, Forskningsrådet
  • Anne Cathrine Østebø, administrerende direktør Validé: Utvikling av næringsklynger og bistand til næringslivet

12.30-1300:

Lunsj

 

Verdiskapingsforumet ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og nasjonen. Forumet ledes av rektor. Ett av møtene som arrangeres årlig, er dette seminaret. Meld deg på seminaret her