MENY

Ulovlig ressursutvinning i Vest-Sahara

Erik Hagen snakker om næringsliv, ressurstyveri og flyktninger i Vest-Sahara.

I forbindelse med kampanjeuken til SAIH arrangerer SAIH i Stavanger seminar om næringslivsinteresser i det okkuperte Vest-Sahara. Erik Hagen har jobbet med spørsmålet om næringslivet i Vest-Sahara i ett tiår. Han vil prate om næringslivet, ressurstyveri og flyktningene i landet.

Per dags dato er FNs fredsbevarende styrker i Vest-Sahara den eneste FN-operasjonen uten mandat til å rapportere menneskerettighetsbrudd. Befolkningen ble også lovet en folkeavstemning om uavhengighet i 1991, som enda ikke har blitt avholdt.

UD fraråder norsk involvering i næringsvirksomhet på okkupert land. Likevel ser vi at norske selskaper og datterselskaper involverer seg, inkludert det kontroversielle selskapet Total E&P som driver oljeleting i Vest-Sahara. UiS samarbeider med dette selskapet. 

Seminaret arrangeres i biblioteket på Ullandhaug mandag 13. april kl. 12. Se mer på Facebook. Lett lunsj og kaffe vil bli servert.

Arrangør: SAIH-Stavanger