Kurs, etter- og videreutdanning ved UiS

Universitetet i Stavanger har et bredt tilbud i kurs, etter- og videreutdanning.

Foreleser i et kursrom i Måltidets hus på Ullandhaug
  • UiS EVU, etter- og videreutdanningsenheten ved UiS, tilbyr kurs på bachelor- og masternivå innenfor de fleste fagområder. Undervisningen er tilpasset deg som er i arbeidslivet med en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger.
  • UiS-IKT Kurs & Kompetanse tilbyr IT-kurs og -kompetanse til både bedrifter og privatpersoner.
  • UiS tilbyr etter- og videreutdanning til lærere, både barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående skole