MENY

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2 er et tilbud til barnehagelærere som arbeider i barnehage. Studentene må ha gjennomført studiet Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1, eller ha tilsvarende fordypning i tematikken

barn i eng med ballonger

Hvordan får vi kunnskap om barns språkutvikling og språklæring i barnehagen? Hvordan kan vi best benytte oss av denne kunnskapen for å støtte barns språklæring? Hva kjennetegner kvalitet i barnehagens språkmiljø, og hvordan sikrer vi at hvert enkelt barn - med sine interesser, erfaringer og forutsetninger - blir inkludert i barnehagens arbeid med språk? Hvordan sikre tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte?

Studiet Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2 skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis.

Dette er et videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp.) for barnehagelærere som arbeider i barnehagen, og som har gjennomført studiet Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1, eller som har tilsvarende fordypning i tematikken. Studiet, som er samlings- og nettbasert, gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Studentene vil møte ulike faglige og teoretiske perspektiv på barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, og blant annet få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter og forebyggende tiltak og inkludering i barnehagens pedagogiske tilbud. Studiet har obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene, og et FoU-arbeid skal gjennomføres i egen barnehage.

Studiet er støttet av Utdanningsdirektoratet med bevilgning fra 2018. Som et ekstra tilbud vil studentene kunne delta på Reynell-sertifiseringskurs.

Mer informasjon finner du i foreløpig emneplan med litteraturliste VBS201.