MENY

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen - nettbasert

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring – nettbasert er et rent nettstudium på masternivå. Det er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022.

to barnehagejenter sitter på gulvet

Hvordan får vi kunnskap om barns språkutvikling og språklæring? Hvordan kan vi best benytte oss av denne kunnskapen for å støtte barns språklæring? Hva kjennetegner kvalitet i barnehagens språkmiljø, og hvordan sikrer vi at hvert enkelt barn - med sine interesser, erfaringer og forutsetninger - blir inkludert i barnehagens arbeid med språk? Hvordan sikre tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte?

I studiet vil studentene få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet.

Studiet Barns språkutvikling og språklæring skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis. Det er obligatoriske arbeidskrav.

Dette er et videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp.) for barnehagelærere/førskolelærere som arbeider i barnehagen. Studiet er helt nettbasert, gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Studiet innebærer ikke fysisk oppmøte. All undervisning foregår på nett. Studenten får introduksjon i pensumslitteratur gjennom nettforelesninger. Parallelt med selvstudium i pensumslitteratur deltar studenten i videokonferanser og faglige diskusjoner online. Studenten får tett oppfølger av veileder. Det er to obligatoriske arbeidskrav hvert semester. Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Mer informasjon med litteraturliste finner du i emneplan for studiet. Det tas forbehold om at endringer kan forekomme.