MENY

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1 – nettbasert

Dette nye nettbaserte studiet gjør det mulig for barnehagelærere i hele landet å ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring ved UiS. Studentene får tett veiledning, god oppfølging, og undervisning på nett av noen av landets fremste barnehageforskere. Barnehageeier til studentene får støtte fra Utdanningsdirektoratet.

barns språklæring

Barns språkutvikling og språklæring er et nettbasert studium tilrettelagt for barnehagelærere over hele Norge.

Studiet skal gi barnehagelærere økt kompetanse innen følgende områder: Barns språkutvikling, flerspråklig utvikling, språkvansker, språkstimulerende aktiviteter og metoder, barnehagen som språklæringsarena, tidlig innsats, observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk samt tiltak.

Studiet gir 30 studiepoeng, og har et forsterket fokus på spesifikke språkvansker, fra det å avdekke språkvansker hos barn, til tilrettelegging i barnehagen. Barns rett til spesialpedagogisk hjelp inngår også her.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap i hvordan man kan legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn.

Mer informasjon finner du i emneplan for studiet VBS110.