MENY

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen - samlingsbasert

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbaserter et studium på masternivå utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022.

små øyeblikk

Hvordan får vi kunnskap om barns språkutvikling og språklæring? Hvordan kan vi best benytte oss av denne kunnskapen for å støtte barns språklæring? Hva kjennetegner kvalitet i barnehagens språkmiljø, og hvordan sikrer vi at hvert enkelt barn - med sine interesser, erfaringer og forutsetninger - blir inkludert i barnehagens arbeid med språk? Hvordan sikre tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte?

I studiet vil studentene få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet.

Studiet Barns språkutvikling og språklæring skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis. Det er obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene.

Dette er et videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp.) for barnehagelærere/førskolelærere som arbeider i barnehagen. Studiet, som er samlings- og nettbasert, gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Mellom samlingene er det leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.