MENY

Informasjon om 3. storsamling

Den 23. mai holdt Kompetanse for mangfold sin avslutningskonferanse på UiS. Dette er en delingskonferanse hvor barnehagene og skolene som har vært med på satsingen inneværende skoleår fikk presentere sine utviklingsarbeider.

Fra venstre: Administrativt ansvarlig Hallvor Lyngstad, veileder Elisabeth Egeli, Professor Hildegunn Fandrem, rådgiver Magne Raundalen, veileder Ellen Heber, veileder Elsa Helen Kaltvedt, og faglig ansvarlig Berit Zachrisen

Den 23. mai holdt Kompetanse for mangfold sin avslutningskonferanse på UiS. Invitert gjesteforeleser for dagen var rådgiver Magna Raundalen, ved Senter for kriseberedskap, Bergen. Hans foredrag handlet om Den viktige foreldrekontakten og traumatiserte barn og ungdommer. Konferansen var en såkalt delingskonferanse hvor barnehagene og skolene som har vært med på satsingen inneværende skoleår presenterte sine utviklingsarbeider. Kompetanseløftet er initiert av utdanningsdirektoratet og startet opp i 2013. UiS ved ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har vært involvert i satsingen som faglige veiledere i skoleårene 2015-2016 og 2017-2018. I inneværende år er det barnehager og skoler i Sola og Hjelmeland kommune + to videregående skoler i Stavanger som har deltatt i vårt distrikt. Målet for satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal kunne støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn slik at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsforløpet.

 

09:00 Velkommen

09:10 – 11:00 Den viktige foreldrekontakt, skolestart, læring i motbakke og traumatiserte barn og ungdommer. Foredrag ved Magne Raundalen, Rådgiver ved Senter for kriseberedskap, Bergen.

11:00-11:30 Lunsj

Parallell-foredrag:

 

Gruppe 1 Aud. 3

Rom:

Ledere: Elsa Kaltvedt og Berit Zachrisen:

Gruppe 2 Rom 053

Rom:

Ledere: Ellen Heber og Elisabeth Egeli

11:30-12:00

Hvordan legge til rette for et bedre språkmiljø gjennom lek?

v/Solstrålen barnehage, Sola

Korleis leggje til rette for å sikre god språkutvikling/omgrepsutvikling i alle fag? v/Fister Skule, Hjelmeland

12:00-12:30

Korleis imøtekomme foreldre best mogleg i formelle og uformelle situasjonar?»

v/Årdal barnehage, Hjelmeland      

Læring i fellesskap

v/Haga skole, Sola

12:40-13:10

Hvordan skape like muligheter slik at inkludering ikke er prisgitt barnet?

v/Tananger og Risnes barnehage, Sola

Hvordan kan vi øve elevene opp til å forstå og bli trygge i begreper som er viktige for å kunne bli en profesjonell yrkesutøver innen helse- og oppvekstfag.

v/Jåttå Videregående, Stavanger

13:10-13:40

Ei kulturell reise

v/Hjelmeland barnehage

Mottak av fleirspåklege elevar og annerkjenning av andre språk og kulturar.

v/Årdal Skule, Hjelmeland

13:50-14:20

Hvordan bruke eventyr for å gi barn felles referanserammer og opplevelser i lek?

v/Snøde barnehage, Sola

Foreldrerollen v/Sola voksenopplæring

14.20-14:50

Systematisk arbeid med språk og begrepslæring i barnehagen.

v/Fister barnehage, Hjelmeland

Hvordan øke læringsutbyttet i alle fag for våre minoritetsspråklige elever? v/Bergeland Videregående, Stavanger

15:00-15:30

Hvordan kan vi bruke musikk, som et av de hunder språk, for å styrke overgangene i barnehagen?

v/Sande barnehage, Sola     

Arbeid med ord og omgrep:

omgrepskassar og språkverkstad.

v/Hjelmeland Skule