MENY

Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1. – 10. trinn. 60 stp.

Videreutdanningen er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 studiepoeng.

Bildet viser en lærer i samtale med elever. Denne videreutdanningen går over to år og er sammensatt av to moduler à 30 studiepoeng.

Utdanningen er knyttet til norskfaget, som i Kunnskapsløftet har fått et særskilt ansvar for lese- og skriveopplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet.

Veiledning og faglig fordypning

Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU i Trondheim. ”Canvas” benyttes som læringsplattform. 

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst 3 års relevant undervisningserfaring fra grunnskolen.For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må lærerne være i jobb i grunnskolen ved siden av studiet.

Studenter med 30 studiepoeng i norsk og minst 30 studiepoeng lesing og/eller skriving som grunnleggende ferdighet kan også søke opptak.

Studiet vil ligge på masternivå og studentene kan fullføre mastergraden med å ta en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng. Mer informasjon finner du i emneplan for studiet: VLS201,VLS202 og VLS203