MENY

Videreutdanning til lærerspesialist i begynneropplæring

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler.

Bilde fra en barnehage. Søk deg inn på denne lærerspesialistutdanningen.

Lesesenteret ved UiS i samarbeid med Matematikksenteret ved NTNU, tilbyr lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn. Opptaket gjelder for begge år. Utdanningen er knyttet til begynneropplæring med vekt på lesing, skriving og regning. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i begynneropplæring, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen begynneropplæring i lærerkollegiet.

Fagdidaktisk fordypning

Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 studiepoeng. Modulene inneholder temaer som gir faglig og fagdidaktisk fordypning i begynneropplæring samtidig som studentene rustes til lederoppgaven gjennom ulike metoder for skoleutvikling og veiledning i kollegiale læringsfellesskap. Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger. Canvas benyttes som læringsplattform.

Opptakskrav og søking

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel begynneropplæring, lesing, skriving og regning og minst tre års undervisningspraksis innen fagområdet på 1.-4. trinn. Studiet er på masternivå og studentene kan fullføre mastergraden med å ta en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng i forlengelse av studiet. Fullføring av dette videreutdanningsstudiet vil gi deltakerne kvalifikasjoner for å søke spesialiststilling i skolen. Mer informasjon finner du i emneplan for studiet. Det tas forbehold om at endringer i emneplan kan oppstå.