Kommende kurs
E-IHMS110 Grunnleggende helse miljø og sikkerhetsledelse (nettbasert bachelorkurs) Søknadsfrist: 01.11.2020
E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
Serviceledelse II: Ledelsesprosessene 5 stp Søknadsfrist: 26.10.2020
E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 stp Søknadsfrist: 15.11.2020
Introduction to geographic information systems - spring 2021 Søknadsfrist: 01.12.2020
E-MBA270 Endringsledelse 10 stp Søknadsfrist: 01.02.2021
E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
Passiv brannbeskyttelse i tunneler Søknadsfrist: 20.11.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
E-MBA260 Prosjektledelse 10 sp Søknadsfrist: 01.02.2021
E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
E-MBA120 Strategisk økonomistyring 10 stp Søknadsfrist: 15.11.2020
E-MBA240 Strategisk HRM 10 stp Søknadsfrist: 15.11.2020
Kursportefølje
E-BA250 Måltidsglede og samhandling
Budsjettering og oppfølging
Analyse av finansregnskapet
E-MBA200 Adferdsøkonomi 10 sp
Beslutningsproblemer
Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors - autumn 2020
Grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Digital sikkerhet - en innføring - høsten 2020
Entreprenørskap for musikere - høsten 2020
Digitale dirigentstudier - høsten 2020
Introkurs Digital Markedsføring 1
Introduction to geographic information systems - autumn 2020
Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations - autumn 2020
Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems - autumn 2020
E-MTOM400 Industrial decisions and Performance management
Grunnleggende regnskap og årsavslutning
Kostnadsstruktur og kalkyler
Marine Technology - autumn 2020
MTO - Human factors - autumn 2020
E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - høst 2020
E-MBA300 Masteroppgave 30 stp, Exective MBA
E-SAM600 Granskingsmetodikk - høsten 2020
Welding Essentials for Engineers - autumn 2020
E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 stp
E-MBA100 Lederskap og mestring 10sp
FXPHE1100 Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2020/2021
FXPHE2110 Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2020/2021
FXPHE3100 Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2020/2021
FXPHE4100 Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2020/2021
E-MRS195 Risikostyring - høsten 2020
E-MRS185 Risikoanalyse - høsten 2020
E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser 10 stp
E-MRS150 Terrorismeforebygging og Sikring - høsten 2020
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2021