Kommende kurs
E-MBA200 Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2019
E-MTOM250 Engineering asset management and Risk governance - autumn 2019 Søknadsfrist: 01.08.2019
E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2019
E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Søknadsfrist: 19.08.2019
E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2019
E-MBA270 Endringsledelse Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 01.02.2020
E-SAM600 Granskingsmetodikk - Høsten 2019 Søknadsfrist: 01.08.2019
E-MBA100 Lederskap og mestring 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2019
E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Søknadsfrist: 15.12.2019
E-MTOM600 Maintenance engineering and management Søknadsfrist: 01.08.2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Søknadsfrist: 01.08.2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Søknadsfrist: 01.08.2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Søknadsfrist: 01.08.2019
E-MRS195 Risikostyring - høsten 2019 Søknadsfrist: 01.08.2019
E-MRS150 SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2019 Søknadsfrist: 01.08.2019
E-MBA240 Strategisk HRM 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2019
E-MBA120 Strategisk økonomistyring 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2019
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet 2020 - venteliste Søknadsfrist: 01.08.2019
Kursportefølje
E-MBA270 Endringsledelse Change Leadership 10 sp
E-MBA300 Masteroppgave 30 sp - Executive MBA
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp
Koding for lærere, 5 studiepoeng
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
A2 Norwegian course for foreigners with higher education
E-MBA230 Prosjektanalyse 10 sp
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020
E-MRS185 Risikoanalyse - høsten 2019
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2020
50 hrs Social science