Kommende kurs
E-BØK130 Lean Management 5 sp Søknadsfrist: 15.04.2020
E-MBA300 Masteroppgave 30 stp, Exective MBA Søknadsfrist: 01.06.2020
E-MBA200 Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 10.08.2020
E-IHMS110 Grunnleggende helse miljø og sikkerhetsledelse (nettbasert bachelorkurs) Søknadsfrist: 11.11.2020
Informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet Søknadsfrist: 01.05.2020
E-SAM600 Granskingsmetodikk - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid 30 stp Søknadsfrist: 02.05.2020
E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 stp Søknadsfrist: 10.08.2020
E-MBA100 Lederskap og mestring 10sp Søknadsfrist: 10.08.2020
Passiv brannbeskyttelse, nye materialer i nødutganger og rømningsveier i tunneler Søknadsfrist: 01.05.2020
FXPHE1100 Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
FXPHE2110 Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
FXPHE3100 Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
FXPHE4100 Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
E-MRS195 Risikostyring - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2021 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS150 SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
Tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi Søknadsfrist: 01.05.2020
Vedlikeholdsplanlegging for tunnel - et bredt perspektiv Søknadsfrist: 01.05.2020
Kursportefølje
E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap - våren 2020
E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp
E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - våren 2020
Koding i skolen
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
E-BA250 Måltidsglede og samhandling
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning
E-MRS185 Risikoanalyse - våren 2020
E-MRS195 Risikostyring - våren 2020
E-MBA230 Prosjektanalyse 10 sp
50 hrs Social science
E-MBA240 Strategisk HRM 10 sp
E-MBA120 Strategisk økonomistyring 10 sp
E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign