Kommende kurs
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Søknadsfrist: 31.01.2019
Endringsledelse Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 17.02.2019
Koding for lærere, 5 studiepoeng Søknadsfrist: 08.01.2019
Industrial decisions and Performance management - spring 2019 Søknadsfrist: 15.03.2019
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - våren 2019 Søknadsfrist: 15.12.2018
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2019 Søknadsfrist: 01.12.2018
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 17.01.2019
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 17.01.2019
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 17.01.2019
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Søknadsfrist: 17.01.2019
Prosjektanalyse 10 sp Søknadsfrist: 17.02.2019
LARC Prevensjonskurs (søkere uten rekvireringsrett) Søknadsfrist: 01.02.2019
LARC Prevensjonskurs (søkere med rekvireringsrett) Søknadsfrist: 01.02.2019
Risikoanalyse - våren 2019 Søknadsfrist: 15.12.2018
Risikostyring - våren 2019 Søknadsfrist: 15.12.2018
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2019 Søknadsfrist: 01.12.2018
50 hrs Social science Søknadsfrist: 21.01.2019
Technology based services and innovation - spring 2019 Søknadsfrist: 01.02.2019
Kursportefølje
Adferdsøkonomi 10 sp
Achieving Strategic Decision Quality (ASDQ)
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse høst 2018
Executive MBA - masteroppgave 30 sp
Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp
Granskingsmetodikk - høsten 2018
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp
Lederskap og mestring 10 sp
Lean Management 5 sp
Lekbasert læring for de eldste i barnehagen
Supply Chain and Lean Management - autumn 2018
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - høsten 2018
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
A2 Norwegian course for foreigners with higher education
MTO - Human-Technology-Organization / Human factors - autumn 2018
Modeling for Strategic Insight (MSI)
risikostyring og rettslig regulering - høsten 2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2018/2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2018/2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2018/2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2018/2019
Risikoanalyse - høsten 2018
Risikostyring - høsten 2018
Strategisk HRM 10 sp
Strategisk økonomistyring 10 sp
Kursnavn
New Technologies and Ideas for Sustainable City Development