Kommende kurs
E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
Analyse av finansregnskapet Søknadsfrist: 01.08.2020
E-MBA200 Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 10.08.2020
Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Introduction to geographic information systems - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Digital sikkerhet - en innføring - høsten 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Entreprenørskap for musikere - høsten 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Digitale dirigentstudier - høsten 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Introkurs Digital Markedsføring 1 Søknadsfrist: 14.08.2020
Budsjettering og oppfølging Søknadsfrist: 01.08.2020
Beslutningsproblemer Søknadsfrist: 01.08.2020
Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Søknadsfrist: 01.08.2020
Grunnleggende regnskap og årsavslutning Søknadsfrist: 01.08.2020
Kostnadsstruktur og kalkyler Søknadsfrist: 01.08.2020
Marine Technology - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
Welding Essentials for Engineers - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
MTO - Human factors - autumn 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 stp Søknadsfrist: 15.11.2020
E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - høst 2020 Søknadsfrist: 14.08.2020
E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 stp Søknadsfrist: 10.08.2020
E-MBA100 Lederskap og mestring 10sp Søknadsfrist: 10.08.2020
E-BA250 Måltidsglede og samhandling Søknadsfrist: 01.09.2020
FXPHE1100 Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2020/2021 Søknadsfrist: 10.08.2020
FXPHE2110 Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2020/2021 Søknadsfrist: 10.08.2020
FXPHE3100 Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2020/2021 Søknadsfrist: 10.08.2020
E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - høsten 2020 Søknadsfrist: 01.08.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - våren 2021 Søknadsfrist: 15.12.2020
E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser 10 stp Søknadsfrist: 23.08.2020
E-MBA120 Strategisk økonomistyring 10 stp Søknadsfrist: 15.11.2020
E-MBA240 Strategisk HRM 10 stp Søknadsfrist: 15.11.2020
Kursportefølje
E-MBA300 Masteroppgave 30 stp, Exective MBA
E-SAM600 Granskingsmetodikk - høsten 2020
E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid 30 stp
Koding i skolen
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning
Passiv brannbeskyttelse, nye materialer i nødutganger og rømningsveier i tunneler
E-MBA230 Prosjektanalyse 10 sp
50 hrs Social science AVLYST
FXPHE4100 Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2020/2021
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2021
E-MRS195 Risikostyring - høsten 2020
Tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi
E-MRS150 Terrorismeforebygging og Sikring - høsten 2020
E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign