Kommende kurs
Koding for lærere, 5 studiepoeng Søknadsfrist: 02.01.2020
E-MBA270 Endringsledelse Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 01.02.2020
E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap - våren 2020 Søknadsfrist: 10.12.2019
E-MRS 140 Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - våren 2020 Søknadsfrist: 10.12.2019
E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - våren 2020 Søknadsfrist: 06.01.2020
E-SAM600 Granskingsmetodikk - høsten 20120 Søknadsfrist: 15.06.2020
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 16.01.2020
E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Søknadsfrist: 10.12.2019
E-BØK130 Lean Management 5 sp Søknadsfrist: 31.03.2020
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 16.01.2020
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 16.01.2020
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Søknadsfrist: 16.01.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - våren 2020 Søknadsfrist: 10.12.2019
E-MBA230 Prosjektanalyse 10 sp Søknadsfrist: 01.02.2020
E-MBA260 Prosjektledelse Søknadsfrist: 01.02.2020
E-MRS195 Risikostyring - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS195 Risikostyring - våren 2020 Søknadsfrist: 10.12.2019
50 hrs Social science Søknadsfrist: 20.01.2020
E-MRS150 SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign Søknadsfrist: 15.01.2020
Kursportefølje
E-MBA200 Adferdsøkonomi 10 sp
E-MBA300 Masteroppgave 30 sp - Executive MBA
E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp
E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp
E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole
E-MBA100 Lederskap og mestring 10 sp
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020
E-MBA240 Strategisk HRM 10 sp
E-MBA120 Strategisk økonomistyring 10 sp
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet 2020 - venteliste