Kommende kurs
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse høst 2018 Søknadsfrist: 02.09.2018
Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Endringsledelse Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 28.02.2019
Bedriftens økonomi 15 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Achieving Strategic Decision Quality (ASDQ) Søknadsfrist: 15.11.2018
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Lederskap og mestring 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Lean Management 5 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Lekbasert læring for de eldste i barnehagen Søknadsfrist: 29.08.2018
Supply Chain and Lean Management - autumn 2018 Søknadsfrist: 01.09.2018
Modeling for Strategic Insight (MSI) Søknadsfrist: 15.11.2018
risikostyring og rettslig regulering - høsten 2018 Søknadsfrist: 14.09.2018
Strategisk HRM 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
Strategisk økonomistyring 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
Kursnavn Søknadsfrist: 15.10.2018
A Grunnemne: Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Søknadsfrist: 20.08.2018
Kursportefølje
Endringsledelse 10 sp
Executive MBA - masteroppgave 30 sp
Adferdsøkonomi 10 sp
Bedriftens økonomi 15 sp
Granskingsmetodikk - høsten 2018
Kurs i driftsoptimalisering av trafikk- og transportsikkerhet (DROTTS)
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp
Lederskap og mestring 10 sp
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2018
Lean Management 5 sp
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - høsten 2018
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
A2 Norwegian course for foreigners with higher education
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
MTO - Human-Technology-Organization / Human factors - autumn 2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2018/2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2018/2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2018/2019
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2018/2019
Risikoanalyse - høsten 2018
Risikostyring - høsten 2018
Master thesis
New Technologies and Ideas for Sustainable City Development
A Grunnemne: Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere