Kommende kurs
E-MBA270 Endringsledelse Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 01.02.2020
E-SAM600 Granskingsmetodikk - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS 140 Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - våren 2020 Søknadsfrist: 01.02.2020
E-BØK130 Lean Management 5 sp Søknadsfrist: 31.03.2020
FXPHE1100 Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
E-MBA230 Prosjektanalyse 10 sp Søknadsfrist: 01.02.2020
E-MBA260 Prosjektledelse Søknadsfrist: 01.02.2020
FXPHE2110 Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
FXPHE3100 Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
FXPHE4100 Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2020/2021 Søknadsfrist: 19.06.2020
E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2021 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS185 Risikoanalyse - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
E-MRS195 Risikostyring - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
50 hrs Social science Søknadsfrist: 20.01.2020
E-MRS150 SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2020 Søknadsfrist: 15.06.2020
Kursportefølje
E-MBA200 Adferdsøkonomi 10 sp
E-MBA300 Masteroppgave 30 sp - Executive MBA
E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp
E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp
E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - våren 2020
E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap - våren 2020
Koding i skolen
E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp
E-MBA100 Lederskap og mestring 10 sp
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
A2 Norwegian course for foreigners with higher education
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning
E-MRS185 Risikoanalyse - våren 2020
E-MRS195 Risikostyring - våren 2020
E-MBA240 Strategisk HRM 10 sp
E-MBA120 Strategisk økonomistyring 10 sp
E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign