Kommende kurs
Endringsledelse Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 17.02.2019
Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2019
Masteroppgave 30 sp - Executive MBA Søknadsfrist: 01.06.2019
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Søknadsfrist: 15.04.2019
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2019
Lean Management 5 sp Søknadsfrist: 01.04.2019
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole Søknadsfrist: 01.03.2019
Industrial decisions and Performance management - spring 2019 Søknadsfrist: 15.03.2019
LARC Prevensjonskurs (søkere uten rekvireringsrett) Søknadsfrist: 15.02.2019
LARC Prevensjonskurs (søkere med rekvireringsrett) Søknadsfrist: 15.02.2019
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Søknadsfrist: 15.12.2019
Prosjektanalyse 10 sp Søknadsfrist: 24.02.2019
SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2019 Søknadsfrist: 17.06.2019
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2020 Søknadsfrist: 17.06.2019
Risikoanalyse - høsten 2019 Søknadsfrist: 17.06.2019
Risikostyring - høsten 2019 Søknadsfrist: 17.06.2019
Strategi - 10 sp Søknadsfrist: 24.02.2019
Kursportefølje
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Koding for lærere, 5 studiepoeng
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - våren 2019
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
A2 Norwegian course for foreigners with higher education
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning
LARC Prevensjonskurs (søkere uten rekvireringsrett)
LARC Prevensjonskurs (søkere med rekvireringsrett)
Strategisk HRM 10 sp
50 hrs Social science
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2019
Risikostyring - våren 2019
Risikoanalyse - våren 2019
Strategisk økonomistyring 10 sp
Technology based services and innovation - spring 2019