MENY

Juss i barnevernfaglig arbeid - 30 sp

JUSS I BARNEVERNFAGLIG ARBEID (30 studiepoeng)
Videreutdanningen er på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.