MENY

Prosjektanalyse 10 sp

Hensikten med kurset er å gi deg nødvendig kunnskap om begreper og metoder som brukes for å fatte investeringsbeslutninger. Hovedfokuset er på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), men metodene som gjennomgås er også anvendbare på realinvesteringer (utbygginger, m.m.) Kurset gir 10 studiepoeng.