MENY

SIKRING/ SECURITY – Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Undervisningen legger vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak.