Bruk jobben som masteroppgave

Her finner du eksempler på gode masteroppgaver.

Svikt i systemet

Mastersstudenten i Risikostyring og sikkerhetsledelse ved UiS, Richard Utne så nærmere på risikostyring og beredskap i Norge i tilfelle invasjon i sin masteroppgave. Hans bedømmelse av ulike etaters forståelse av risikostyring er imidlertid langt strengere. Han mener blant annet at Forsvaret og politiet mangler et grunnleggende og felles begrepsapparat som i verste fall fører til sviktende krisehåndtering.

Her kan du lese oppgaven i sin helhet.

Informasjon om studiet finner du her.

Les mer: https://forsvaretsforum.no/svikt-i-systemet

 

Flere fordeler enn ulemper ved midlertidig bevæpning

Masterstudentene i risikostyring og sikkerhetsledelse ved UiS, Martin Todnem og Dag Sandham, skrev masteroppgave om midlertidig bevæpning i politiet. Todnem og Sandham intervjuet både operasjonsledere og innsatsledere i åtte politidistrikt om hva de mente om den midlertidige bevæpningen i perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016. Blant annet var de 16 informantene enstemmige i at økt våpentilgjengelighet ikke førte til økt bruk. Patruljene anvendte mindre makt fordi de visste at de hadde våpnene tilgjengelige.

 Her kan du lese oppgaven i sin helhet.

 Informasjon om studiet finner du her.

 Les mer: https://www.politiforum.no/artikler/masteroppgave-storre-fordeler-enn-ulemper-ved-midlertidig-bevaepning/387359

 

 For få PLIVO øvelser

PLIVO er en forkortelse for Pågående Livstruende Vold og er en samarbeidsprosedyre mellom politi, helse og brann der første enhet på stedet skal begrense skadeomfang og redde liv. I for eksempel terrorsituasjoner og selvdestruktive handlinger med bruk av vold mot andre.

Politibetjent Tore Walden skrev masteropppgaven sin, i risikostyring og sikkerhetsledelse på UiS, om PLIVO-prosedyren og frekvensen av øvelser på prosedyren i de sentrale nødetatene. Når ansvaret forskyves fra politiet til andre nødetater, som kanskje er første uniformerte enhet på stedet, er samtrening i to timer i året for lite. Det er altfor lite trening i forhold til at PLIVO-prosedyren fungerer optimalt konkluderer Walden.

 Informasjon om studiet finner du her.

 Les mer: https://www.politiforum.no/artikler/nodetatene-over-for-lite-pa-plivo/387399

 

 Han revolusjonerte livvakttjenesten

 Utgangspunktet for masteroppgaven til Cato Jacobsen, teamleder på seksjon for livvakttjeneste i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), var å få bekreftet noe han visste fra før; at PST er for dårlige til å lære av tidligere hendelser. Jacobsen fullførte sin mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse på UiS sommeren 2015.

Allikevel skulle funnene i oppgaven revolusjonere tjenesten og måten man tenker erfaringslæring på. Utfallet ble et eget utviklet rapporteringsverktøy, som de ansatte har tilgang til på en berøringsskjerm som er festet på veggen mellom garderoben og garasjen til livvakttjenesten. Verktøyet gjør det enkelt og raskt for livvaktene å rapportere inn erfaringer de gjør, og eventuelle feil og mangler.

 Informasjon om studiet finner du her.

Les mer: https://www.politiforum.no/artikler/slik-laerer-pst-livvaktene-av-hverandre/404350