MENY

Master i relasjonsbehandling

Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Klinikker psykisk helsevern ved Helse Stavanger HF, tilbyr en erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling 90 stp (psykisk helse) der man kan velge fordypning innen miljøterapi eller individualterapi.

Det planlegges ny oppstart fra høsten 2021.

Master i relasjonsbehandling 90 stp er bygd opp som et studie over tre år (6 semestre) med følgende emner, der 20 timer prosessveiledning pr semester, er integrert i emnene. Se mastermodellen her.

Organisering av studiet
Studiet er modulbasert og tilrettelagt for deg som er i fullt arbeid. Antall samlinger vil variere fra emne til emne, men vil i hovedsak ha 3 samlinger à 2 dager per semester + veiledning.Studentene skal delta i 20 timer obligatorisk prosessbasert gruppeveiledning (egenutvikling) i semester 1 - 4. Det kreves 80% oppmøte til undervisning for å kunne ta eksamen. Studiet bruker Canvas som digital kommunikasjonsplattform.

I løpet av det siste tiåret har det skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser. Med begrepet «relasjonell behandling» har den humanistiske psykiatrien fått et gjennombrudd nettopp på et relasjonelt nivå. Forskning innenfor emnet har resultert i metode og teori som har stor verdi i arbeidet med pasienter som hemmes av sviktende evne til kommunikasjon og kontakt med andre mennesker. Gjennom mange års klinisk erfaring med disse metodene, har relasjonell behandling blitt en viktig del av det psykiske fagfeltet.

Den erfaringsbaserte kunnskapen som tilegnes gjennom klinisk praksis har lett for å forbli «taus kunnskap» hos den enkelte terapeut. Å bringe den erfaringsbaserte kunnskapen fram i en tilgjengelig form er et hovedfokus i denne erfaringsbaserte mastergraden.

Hvem passer utdanningen for?

Fagpersoner med bachelor eller tilsvarende innen helse-/sosialfag og som arbeider miljøterapeutisk eller individualterapeutisk med personer med psykiske lidelser  i 1. eller 2. linjetjenesten.

Miljøterapeutisk fordypning: Passer for miljøterapeuter med minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning. I tillegg kreves minimum to år praksis i klinisk arbeid med pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Individualterapeutisk fordypning: Passer for personer med minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning. Studiet retter seg først og fremst mot personer som i minimum to år har jobbet individualterapeutisk.

Studiet er også åpent for kommunalt ansatte som har behov for denne type utdanning i sitt arbeidsforhold. Se aktuell fordypning for flere detaljer om emnenes innhold

Undervisningssted
Undervisningen vil foregå ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger, campus Ullandhaug.

Praksis i studiet
Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges.

Eksamen/Vurdering
Det arrangeres en avsluttende eksamen med bokstavkarakterer etter hvert emne. Eksamenstype vil variere fra emne til emne. Det vil også være obligatoriske hjemmeoppgaver som må være bestått og krav til oppmøte for å kunne ta eksamen. Hjemmeeksamen leveres inn via digital eksamensplattform Inspera Assessment.

Pris
Pris per semester er under revisjon. 
Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tilllegg.

Søknadsfrist
Er under planlegging.

Kontaktpersoner:
Faglig ansvarlig
Inge Joa, førsteamanuensis, Det helsevitenskaplige fakultet
Epost: inge.joa@sus.no

Administrativ kontakt og opptak
Rune Løwehr, seniorrådgiver, UiS etter- og videreutdanning
Dir. tel. 51833728
Epost: rune.m.lowehr@uis.no

Med forbehold om endringer.