MENY

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanningen Kompetanse for kvalitet ved Universitetet i Stavanger!

Lyst på mer kompetanse – ta en videreutdanning. Lyst på mer kompetanse – ta en videreutdanning. Foto: Morten Berentsen/UiS

En viktig forutsetning for elevenes læring, er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. En utfordring i dagens skole er at lærere mangler den faglige fordypningen på 60 studiepoeng i fag de underviser i. UiS tilbyr videreutdanning både for lærere i grunnskolen og videregående opplæring som gir fordypning i skolefag på 60 studiepoeng. 

Styrker kompetanse

Kompetanse for kvalitet er navnet på etter- og videreutdanningen til Utdanningsdirektoratet (Udir). Målet er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse. Studiene består av emner på 15 studiepoeng per semester. Du kan søke på ett eller flere emner. Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med 2-3 samlinger på 2-3 dager hvert semester.

Les mer om videreutdanning for lærere på Udir sin nettside. Kompetanse for kvalitet gir lærere i grunnskolen og videregående opplæring mulighet til å ta en videreutdanning som er tilpasset deres arbeidshverdag. Det legges vekt på kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget som også innbefatter IKT-relaterte oppgaver. 

To finansieringsordninger

Det finnes to ulike finansieringsordninger:

 Vikarordningen frigjør læreren fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av arbeidstiden. Du kan ta inntil 60 studiepoeng i hvert fag. 

Stipendordningen gir inntil 100.000 kroner i stipend for 30 studiepoeng og inntil 50.000 kroner for 15 studiepoeng i prioriterte fag, spesielt matematikk., forutsatt at du følger planlagt studieprogresjon. Stipendet brukes enten til frikjøp av tid eller som ekstra inntekt, etter avtale med arbeidsgiver. Du kan ta inntil 30 studiepoeng på ett år. 

Administrering av videreutdanningen

Kompetanse for kvalitet administreres av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS. Universitetet er en del av Region Sørvest. Les mer om Kompetanse for kvalitet i denne nyhetsartikkelen.

UiS sine studietilbud for 2019-2020 finner du i venstremenyen på denne siden. Merk at informasjonen blir jevnlig oppdatert.

Du kan også søke ordinære studietilbud ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora gjennom Kompetanse for kvalitet. Søknaden må da sendes både til Udir, i perioden 1. februar til 1. mars, dette for å få del i vikar og stipendordningene, og du må i tillegg søke på ordinært opptak til UiS innen fristen. Merk at UiS sine frister kan være andre enn fristen for kompetanse for kvalitet. Les mer om studiene her