MENY

Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

Få mer kompetanse i matematikk-faget ved UiS. Få mer kompetanse i matematikk-faget ved UiS. Foto: Elisabeth Tønnessen.

21.05.2020

Vi ønsker flere lærere på dette emnet til høsten.

Vi har derfor åpnet for at lærere kan søke om opptakt til dette emnet utenom ordningen kompetanse for kvalitet (Udir). Lokalt opptak gir ikke rett til UDIR sin finansieringsordning innen Kompetanse for kvalitet.

Dersom du ønsker å ta dette emnet må du følge denne lenken for å sende inn søknad:

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/pamelding/VMAT2,2020H?inst=UIS

Sammen med søknaden må vi ha følgende dokumentasjon som lastes opp på samme sted:

  1. Dokumentasjon på godkjent lærerutdanning
  2. Dokumentasjon på 30 studiepoeng i faget i tillegg til lærerutdanning
  3. Dokumentasjon på at du er ansatt i skolen

 

Målet med dette kurset er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i faget. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse både for den matematikken elevene skal lære, men også hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. De matematikkfaglige emnene det fokuseres på i kurset er funksjonslære, tallteori og geometri. Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

To moduler

Undervisningskunnskap innebærer også matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen og didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elevenes læringsprosesser og tilrettelegge matematikkundervisningen. Dette vil det også arbeides med i kurset. Emnet er delt i to moduler, modul 1 i høstsemesteret og modul 2 i vårsemesteret, med avsluttende eksamen etter hver modul. Modul 1 og modul 2 kan tas separat, men det vil være en fordel å ha fullført modul 1 før en starter på modul 2, og det anbefales å ta begge modulene sammenhengende.

Tallteori og funksjonslære

I modul 1 fokuseres det på funksjonslære, med vekt på forståelse av funksjonsbegrepet og egenskapene til ulike typer funksjoner. Fagdidaktikk knyttet til disse emnene og andre emner er også en del av kurset. I den forbindelse vil det blant annet være fokus på bruk av digitale verktøy, med vekt på praktisk bruk av programmet Geogebra. I modul 2 er det fokus på tallteori og geometri. I geometrien fokuseres det på vektorregning og trigonometri. Også i denne modulen inngår fagdidaktikken som en del av kurset. Vi vil blant annet ha fokus på problemløsning og hvordan dette kan brukes i undervisningen. Se emneplan og litteraturliste for VMA201 og VMA202 .