MENY

Veilederutdanning for praksislærere i barnehager - hva lærer du?

I dette emnet lærer man å bli lærer for barnehagelærerstudenter i praksis. Studiet gir veilederkompetanse og vil bidra til profesjonell praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen. Emnet fokuserer på profesjonskunnskap der pedagogisk ledelse og pedagogisk veiledning står sentralt. Profesjonskunnskap knyttes til historiske perspektiver, styringsdokumenter, samt til profesjonsutøvelse og utvikling av barnehagens plass i dagens samfunn.

Etiske dilemmaer blir aktualisert. Relasjonelle perspektiver i arbeidet med barnehagen som en lærende organisasjon blir fokusert. Forskning om strukturelle og pedagogiske faktorers innvirkning på kvalitet presenteres og problematiseres.

Emnet tar videre for seg forskning om pedagogisk veiledning særlig i utøvelse av profesjon. Her vil forskning og teori om kommunikasjon på flere nivåer stå sentralt. Den enkeltes og fellesskapets læring blir drøftet med utgangspunkt i praksisfellesskap som begrep.

Kilde: CP

Publisert 22.03.2018