MENY

Videreutdanning for praksislærere i grunnskolelærerutdanningene

Har du lyst å lære studenter i praksis å bli lærere? På dette studieemnet vil du få mulighet til å utvikle din profesjonskompetanse som praksislærer, slik at du er godt egnet til å støtte studentene i deres profesjonelle utvikling.

Bildet viser to praksisstudenter sammen med elever.

Dette emnet skal bidra til økt forståelse for «å lære studenter å bli lærere». Det settes søkelys på at du skal få utvikle din profesjonskompetanse som praksislærer, som grunnlag for å kunne støtte studentene i deres profesjonelle utvikling. Gjennomført studieemne gir grunnlag for opptak på masteremnet: Profesjonslæring i utdanning og yrke.

Alle lærere som skal ha grunnskolelærerstudenter i praksis skal ha minimum 15 studiepoeng videreutdanning i praksisveiledning.

Forutsetninger for påmelding

Neste gang studiet starter opp vil være våren 2019. Utdanningen tilbys lærere anbefalt av rektor på partnerskapsskoler og opptaket går via rektor på disse skolene.