Flere tar etter- og videreutdanning på UiS

Etter- videreutdanning er viktig for både næringslivet og privatpersoner. Det viser igjen i deltakertallene hos UiS etter- og videreutdanning (EVU). De fleste kursene fylles opp, og flere må sette seg på venteliste. I 2020 lanseres også helt nye kurs i porteføljen.

Fra masteravslutningen på Executive Master of Business Administration ved UiS Etter- og videreutdanning i 2019. Fornøyde EVU-studenter på masteravslutningen for Executive Master of Business Administration ved UiS Etter- og videreutdanning i 2019.

Næringslivet i Rogaland prioriterer igjen midler til å videreutvikle kompetansen i selskapene. Jevnt over har det vært en økning i deltakere på masterprogram og enkeltkurs som avdeling for etter- og videreutdanning (EVU) administrerer for ulike fakultet og institutt.

– Mange bedrifter betaler for videreutdanningen for sine ansatte, fordi det er en god investering. Vi får svært positive tilbakemelding fra deltakerne, og hører ofte at mastergradsstudenter stiger i gradene på jobb mens de tar studiet, forklarer Atle Løkken, avdelingsleder for EVU.

Også regjeringen ønsker mer etter- og videreutdanning, og kompetansereform «Lære hele livet» har som mål at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Lærere vil kode

Som del av samfunnsoppdraget skal UiS være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet, og det er ikke uvanlig at trender i samfunnet fører til økt interesse for etter- og videreutdanning. Et eksempel på dette er utrullingen av digitale læremidler og fagfornyelsen i skolen, som har ført til kraftig økning i søkere til kurset Koding for lærere.

På grunn av begrenset kapasitet blir kurset kun kjørt en gang i året, og hadde i 2019 43 søkere til 35 plasser. I tillegg til det ordinære kurset med 35 deltakere, tilbys det i 2020 et eget kurs for lærere i Sola kommune med 30 deltakere.

– Dette er et eksempel på hvor vi mener det er potensiale til å holde enda flere kurs, sier Løkken.

At Stavanger-regionen er internasjonal, merkes på kursene i norsk for fremmedspråklige. Kursene er tilrettelagt for fremmedspråklige deltakere med høyere utdanning. I 2019 var det fulltegnede kurs på alle fire ferdighetsnivåer (A1, A2, B1, B2) både vår og høst, med totalt 184 deltakere.

Executive MBA fortsatt populær

Gode studenttall har også Handelshøgskolen på UiS sin Executive Master of Business Administration, med totalt 279 deltakere i 2019 fordelt på ni kurs og masteroppgave. Dette er en økning på 22 prosent fra året før. 

Spesielt to kurs har hatt sterk utvikling i antall deltakere:

  • Adferdsøkonomi hadde 34 studenter i 2019 mot 21 året før
  • Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling hadde 39 studenter i 2019 mot 17 året før

En medvirkende årsak er at Handelshøgskolen ved UiS er alene om å tilby disse to kursene på landsbasis, noe som blant annet fører til at studenter reiser langveisfra for å delta.

Også Master i risikostyring og sikkerhetsledelse har fortsatt gode deltakertall. Totalt deltok 239 personer på programmet i 2019, mot 200 året før. Det er en økning på rundt 19,5 prosent. På grunnmodulen (20 stp) som hadde oppstart i 2020, var det venteliste, og grunnmodulen med oppstart i 2021 er nesten fulltegnet allerede.

Inntekter og samarbeid med samfunnet

I motsetning til det vanlige kurstilbudet, er det kursavgift for etter- og videreutdanning på UiS, noe som genererer inntekter til universitetet generelt og fagmiljøene som er ansvarlige spesielt.

EVU-avdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å markedsføre tilbudet. Besøket på nettsidene til EVU viser jevn økning, og har aldri vært på et høyere nivå siden målingen av trafikken startet.

Nye kurs i 2020

I 2020 kommer det flere nye kurs på initiativ fra Norsk Hotellhøgskole, som direkte svar på behov fra samfunnet:

  • Tjenesteinnovasjon og servicedesign: 34 søkere til 25 plasser.
  • Samskapingsskolen: Oppfølgeren av Tjenesteinnovasjon og servicedesign, hvor Norsk hotellhøgskole har fått midler til utvikling og to gjennomføringer av kurset.
  • Naturbasert reiseliv, Hemsedal: Oppdrag for næringsregionen Hemsedal. To gjennomføringer á 60 studiepoeng over tre år.
  • Måltidsglede og samhandling. Starter i løpet av våren 2020.

Les også:
Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger
Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse
Skrikende behov for etterutdanning i tjenesteinnovasjon

Har du en idé til nye kurs eller kjenner du til behov fra samfunnet? Meld det gjerne inn til avdelingsleder Atle Løkken.

Tekst: Line Grønhaug