Gratis kompetanseheving for permitterte og arbeidssøkende

UiS etter- og videreutdannning (EVU) tilbyr nå flere nettbaserte studier og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke. Du betaler derfor ingen studieavgift. MERK: Kurstilbudene er åpne for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs prioriteres arbeidsledige/permitterte.

Gratis kompetanseheving for permitterte og arbeidssøkende

Regjeringen støtter kompetanseheving for de som står utenfor arbeidslivet som følge av covid-19. UiS etter- og videreutdanning (EVU) tilbyr nå flere nettbaserte studier og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke. Du betaler derfor ingen studieavgift for disse tilbudene. Les mer om søknadsfrist og oppstart for det enkelte tilbud.

Klikk her for å se en oversikt over UiS sine tilbud 
(nye kurstilbud vil bli publisert fortløpende)

Kurstilbudene er åpne for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert. 

Ordinært EVU-tilbud

I tillegg til regjeringens kompetansepakke, har vi et bredt ordinært tilbud av etter- og videreutdanning.

Les mer om våre erfaringsbaserte mastergrader: Executive Master in Business Administration, Master i risikostyring og sikkerhetsledelse og Master i relasjonsbehandling.

Se alle kurs i det ordinære tilbudet.