MENY

Påmeldings- og betalingsbetingelsar

Les våre betalingsbetingelsar nøye før du melder deg på eit kurs eller emne.

PÅMELDINGA ER BINDANDE.

Kursavgifta vert fakturert ved kursstart.

Ved avmelding etter at påmeldingsfristen for det enkelte kurs er utløpt, vert du belasta 25% av kursavgifta. Ved avmelding etter kursets oppstart eller ved manglande frammøte, vert heile kursavgifta belasta. Innbetalt kursavgift refunderast ikkje.

Universitetet forbeholder seg retten til å avlysa kurs med for få påmeldte.

Studentar som har betalt kursavgiftena vert automatisk oppmeldt til eksamen. Trekk frå eksamen må meldast skriftleg innan 5 virkedagar før eksamensdagen.