MENY

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag for motivasjon for å begynne på skolen. (Rammeplanen, 2017)