MENY

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen (30 stp høst + vår)

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle nye læreres profesjonelle identitet og sørge for at flere blir i yrket? Da bør du søke dette utdanningstilbudet!

En nyutdannet lærer får veiledning av en erfaren veileder.

 

18.05.2020:
 
Vi ønsker flere lærere på dette emnet til høsten.
Vi har derfor åpnet for at lærere kan søke om opptakt til dette emnet utenom ordningen kompetanse for kvalitet (Udir). Lokalt opptak gir ikke rett til UDIR sin finansieringsordning innen Kompetanse for kvalitet.
 
Dersom du ønsker å ta dette emnet må du følge denne lenken for å sende inn søknad:
 
Sammen med søknaden må vi ha følgende dokumentasjon som lastes opp på samme sted:
1. Dokumentasjon på godkjent lærerutdanning
2. Dokumentasjon på at du er ansatt i skolen 
3. Dokumentasjon på minimum 3 års relevant erfaring som lærer

 

Emnet «Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen» er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på masternivå. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er en del av Kompetanse for kvalitet.  Utdanningen tar utgangspunkt i retningslinjer for lærerutdanningene og læreplaner for grunnskole og videregående opplæring, samt praksisplaner for studiene og gjeldende avtaler og retningslinjer for veiledningsordninger for nyutdannede lærere.

Studiet vil bygge på sosiokulturelle perspektiver på læring og en grunnleggende teoretisk forståelse som sier at veiledning er et redskap blant flere (medierende artefakter) for læring i utdanning og yrke. Studiet er praksisrettet, og studentenes erfaringer fra egen yrkespraksis vil bli benyttet som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av 7 samlinger á fem timer, hvert semester. I tillegg kommer obligatorisk arbeid med ulike arbeidskrav i basisgrupper mellom samlingene.

Etter gjennomført og bestått videreutdanning vil kandidaten være kvalifisert for å arbeide som praksislærer og veileder for kolleger, samt ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser.

Undervisningsspråk:  Norsk.

Forkunnskapskrav: Emnet er åpent for lærere som har gjennomført og bestått utdanning som lærer 1-7, lærer 5- 10, lærer 8-13 eller tilsvarende, samt minimum tre års erfaring som lærer i skolen.

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Kjetil Endresen 

E-post: kjetil.endresen@uis.no
Telefon: 51832877