Lanserer nytt, nettbasert kurs i HMS-ledelse

UiS etter- og videreutdanning tilbyr nå et fleksibelt nettbasert kurs med navn Grunnleggende HMS-ledelse. Deltakerne velger selv om de vil ta studiepoeng, hvor lang tid de vil bruke på gjennomføringen – og når de vil ta eksamen.

Utviklingen av nettkurset Grunnleggende HMS-ledelse var i gang lenge før koronaviruset. Hensikten var å senke terskelen for å skaffe seg denne kompetansen, som er lovpålagt for ledere, verneombud og HMS-ansvarlige.

Professor emeritus Jan Erik Karlsen – I alt dreier det seg om minst 270 000 ledere, samt verneombud og HMS-ansvarlige som skal tilegne seg et minimum av HMS-kunnskap og ferdigheter til å bistå sin organisasjon på en forsvarlig måte. Dette lovpålagte kravet krever ingen eksamen med studiepoeng, men det skal kunne dokumenteres at alle har tilegnet seg basiskunnskapene i HMS-reguleringen. Vårt kurs leverer en slik basisløsning, forklarer professor emeritus Jan Erik Karlsen, som er faglig ansvarlig for kurset.

Med eller uten studiepoeng

Kurset er på Bachelor-nivå, og for første gang er det mulig å velge om du vil ta 5 studiepoengene eller ikke. Omfang og innhold vil være likt for begge studietilknytningene, men evalueringsformen vil altså variere etter kursdeltakerens behov og ønske.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken deltakerne bruker avhenger av om de tar studiepoeng eller ei. Det påvirker også prisen. Tas kurset med studiepoeng får man veiledning, tester som forbereder til eksamen og vanlige studentfordeler. Deltakerne kan også velge mellom flere tidspunkt for å ta hjemmeeksamen.

Velger man å ta kurset uten studiepoeng, koster det mindre og deltakerne får et diplom etter å ha bestått en nettbasert test. Testen kan tas så mange ganger man vil.

Mange fordeler med fleksibilitet

Deltakerne kan altså ta kurset når det passer dem selv, og bruke den tiden de trenger.

– En deltaker som starter kurset med mål om å få diplom, kan skifte underveis og ta eksamen og studiepoeng og om det ønskes. Det er også en styrke for de som går for diplomløsningen å vite at kunnskapskravene og læringsutbyttet er likeverdig med det som tilbys studenter med poenggivende eksamen, avslutter Karlsen.

Les mer om kurset her.

Du vil kanskje også lese

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Tekst: Line Grønhaug