Mange vil ha en karriere innen sikkerhet

Det er økt etterspørsel etter det erfaringsbaserte masterprogrammet i risikostyring og sikkerhetsledelse. Påmeldingen går over all forventing og på noen av kursene er det allerede ventelister.

– Det er grunnmodulen, som utgjør den obligatoriske delen av programmet, som blir fylt opp først, men også flere valgfrie kurs nærmer seg nå øvre grense for påmelding. Det er ikke alle som velger å ta hele programmet, men som nøyer seg med enkeltkurs etter behov. Jeg oppfordrer derfor de som har planer om å ta utdanning til høsten om å reagere fortest mulig, sier seniorrådgiver Frode Leidland på UiS etter- og videreutdanning.

Leidland mener oppturen i næringslivet har en positiv effekt for etterspørselen etter ny kunnskap.

– Som SpareBank1 SR-Banks konjunkturbarometer for andre kvartal viser, så forventes veksten å fortsette og videre pekes det på utfordringer knyttet til å få tak i kvalifisert arbeidskraft, forklarer Frode Leidland.

Nyttig utdanning

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse har vært tilgjengelig som etter- og videreutdanning siden 2011, og har vært en ubetinget suksess. Så langt har over 200 studenter fullført den erfaringsbaserte masterutdanningen, som har tatt en betydelig posisjon i det norske markedet.

- Det er først og fremst det sterke fagmiljøet ved institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet som har bidratt til dette, i tillegg til at programmet har en bred tilnærming til fagområdet, sier Leidland.

Passer for alle bransjer

Samfunnssikkerhet er et høyt prioritert område for både offentlige og private virksomheter, for å imøtekomme utfordringer i samfunnet og styrke Norges konkurranseevne.

– Med dette som utgangspunkt har UiS utformet et solid utdanningsprogram med høy nytteverdi uavhengig av organisasjonstype. Nettopp dette er den største fordelen med programmet, sier Leidland.

Utdanningen er aktuell for alle som jobber med beredskap, HMS, sikkerhet, sikring, gransking, risikoanalyse og -styring, og som ønsker en karriere innenfor samfunnssikkerhet. En annen målgruppe er personer som ønsker å skifte arbeidsområde.

Påmelding og mer om enkeltkursene og Master i risikostyring og sikkerhetsledelse finner du her.