Viktig informasjon om gjennomføring av EVU-kurs

Selv om UiS er stengt på grunn av koronaviruset, prøver vi å gjennomføre så mye av undervisningen som mulig ved hjelp av nettløsninger. Her finner du informasjon om hva som gjøres for de ulike kursene.

I henhold til myndighetens krav, gjelder restriksjonene til og med 26. mars. Artikkelen vil bli oppdatert når ny informasjon foreligger. Se også denne artikkelen fra UiS hvor informasjonen oppdateres løpende:

Viktig informasjon om koronaviruset.

Merk at det også er viktig at du som er student logger deg inn på Canvas – der finner du spesifikk og detaljert informasjon om kurset du har meldt deg på.

Informasjonen nedenfor gjelder kurs som allerede har startet, eller som har oppstart denne våren.

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

 • Risikoanalyse – videoforelesninger
 • Risikostyring – videoforelesninger
 • Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder – videoforelesninger

Executive Master of Business Administration

 • Prosjektanalyse – videoforelesninger
 • Prosjektledelse – avlyst
 • Endringsledelse – det jobbes med å lage videoforelesninger

Master i relasjonsbehandling

 • Første ordinære undervisning er 23. april. Status for denne vil blir informert om etter 26. mars.
 • Veiledningsgrupper er ikke planlagt før 30. mars, og status for gjennomføring av disse vil også bli opplyst om etter 26. mars.

Psykisk helsepedagogikk

 • Modul 1 – videoforelesning.
 • Modul 2 – utsatt, ny informasjon om gjennomføring vil komme.
 • Modul 4 – utsatt, ny informasjon om gjennomføring vil komme.

Norwegian courses for foreigners with higher education (A1, A2, B1, B2)

Kursene som har startet gjennomføres gjennom nettbaserte løsninger. Informasjon vil blir gitt direkte til aktuelle studenter og i denne artikkelen.

The courses that have started will continue online. Information on how they will be organized will be provided directly to the students concerned and in this article.

Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse

Det jobbes med å lage videoforelesninger.

Seminarrekke - tunnellsikkerhet

Seminarene blir utsatt til høsten.