MENY

Bedriftsinterne kurs

UiS–IKT leverer bedriftsintern IT-opplæring innenfor alle våre kursområder. Bedriftsinterne kurs sparer penger, tid og øker effektiviteten gjennom å samle ansatte til felles kurs.

Bedriftsinterne kurs illustrasjonsbilde

Vi tilpasser opplæringen basert på bedriftens behov. Vi kan utvikle et helt nytt kurs, eller tilpasse et av våre standardkurs.

Kursene kan gjennomføres i kurslokaler ved Universitetet eller ved bedriften. Vi er fleksible på tidspunkt og varighet.

Bedriftsinternt opplæring gjennomføres på følgende måte:

  • Behovsanalyse gjennom samtale med konsulent eller elektronisk kartlegging.
  • Spesialtilpasning og anbefaling av kurs
  • Kursgjennomføring
  • Evaluering og oppfølging etter endt opplæring

Gjennom elektronisk kartlegging eller samtale med konsulent vil vi avdekke opplæringsbehov i bedriften. På bakgrunn av dette vil vi kunne gi målrettet opplæring til den enkelte med utgangspunkt i konkrete daglige problemstillinger bedriften måtte ha.

Workshop
Workshop er en opplæringsform som gjerne utføres ute hos kunder, der en liten gruppe ansatte har behov både for konsulentarbeid og opplæring. For eksempel kan det være en gruppe ansatte som vedlikeholder og ivaretar store datamengder i Excel, som har behov for å kjøre data fra Excel og over til Access-database. I slike tilfeller er workshop meget passende undervisningsform der vår konsulent både utfører konsulentarbeid og samtidig kurser de ansatte og gjør dem i stand til å selv vedlikeholde dataene i etterkant.

Kvalitetsgaranti
Som et ledd i vårt arbeid med å kvalitetssikre og forbedre våre leveranser, foretar vi evaluering av alle våre kurs. Viser evalueringsgjennomsnittet under 3,5 og forholdet skyldes UiS – IKT Kompetanse, gis det nytt kurs uten ekstra kostnad for kunden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på:
uisikt@uis.no eller på telefon 51 83 10 73