MENY

Kartlegging av IT-kompetanse

Kjenner du den reelle IT-kompetansen i din bedrift?

Kompetansekartlegging illustrasjonsbilde

UiS-IKT har utviklet et analyseverktøy som raskt og effektivt gir deg svar på dette spørsmålet!

Vi måler kunnskaper innen bruk av Microsoft Office, og kan også tilpasse undersøkelser til kundespesifikke fagsystemer. Erfaring viser at man kan spare mangfoldige arbeidstimer dersom de ansatte blir mer effektive i bruk av PC som verktøy.

Kartleggingen resulterer i en rapport med forslag til opplæringstiltak for å fylle gapet mellom faktisk og ønsket kompetanse.

Prosessen består av følgende:

  • Avklare type kartlegging og mål
  • Utsendelse og besvarelse over internett
  • Analyse og rapport
  • Opplæringstiltak
  • Gjennomføre opplæring

Som en del av kartleggingen kan vi i tillegg tilby:

  • Kursadministrasjon
  • Kartlegging etter endt opplæring

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på:
uis-ikt@uis.no eller på telefon 51831073