MENY

PRINCE2® Foundation Kurs

Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis i prosjektmetodikk.

Kursets formål
Prince2® Foundation-kurset gir kandidatene en detaljert kunnskap om prosessene, temaene og prinsippene.

Kandidaten vil etter avsluttet kurs ha fått en god forståelse for hvilke roller og hvilke aktiviteter som inngår i et prosjekt.

Hvem bør delta?
Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis i prosjektmetodikk.

Faglige kvalifikasjoner
PRINCE2® Foundation Certificate.

Læringsmål
Lær hvordan en bruker de viktigste begrepene innenfor PRINCE2® metoden

 • Lær å styre et prosjekt
 • Lær å delta effektivt i et prosjekt i samsvar med PRINCE2® metoden
 • Lær å beskrive formål og innhold i alle roller, de syv temaene, de syv prosesser og delprosesser, og de syv prinsippene
 • Lær om inn- og utdata fra prosessene
 • Lær hensikt og målsetninger med de mest sentrale produktene
 • Lær å beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelsesdimensjonen i et prosjekt

PRINCE2® er en prosessbasert tilnærming for prosjektledelse som gir en skreddersydd og skalerbar metode for håndtering av alle typer prosjekter. PRINCE2® er et anerkjent internasjonalt rammeverk og har blitt en de facto standard for prosjektledelse. PRINCE2® er i samme familie som ITIL® beste praksis og bruker i stor grad samme anerkjente prosesstilnærming der en identifiserer aktiviteter, inn- og ut-data, roller og resultater. Metoden inneholder syv prosesser, sju temaer og syv prinsipper som er sentrale for å kjøre et prosjekt.

Kurset leveres med:

 • eKurs
 • eDokumentasjon via webportal
 • Boken Managing Successful Projects with PRINCE2™ 5th edition
 • PRINCE2® System i web (html) format via portal
 • eKurset og sertifiseringstesten gjennomføres på engelsk.

Vi leverer som en del av kursopplegget også med et komplett system i web-format (html) som inneholder alle PRINCE2® prosesser og maler. Systemet kan brukes i kurset for å praktisere faget i et systemmessig perspektiv. Her vil en se sammenhengen mellom prosessene, aktivitetene, rollene og hvilke maler som bør brukes.

Brukernavn og passord gis ved kursstart.

Pris: 15.950 kroner inkludert lunsj og kursdokumentasjon.

Prince2® kursene gjennomføres i samarbeid med Sopra Steria.

UiS-IKT tilbyr sertifiseringer for kursene ved vårt autoriserte testsenter PeopleCert i forbindelse med kurs som gjennomføres ved Universitetet i Stavanger.

Påmelding til Prince2® Foundation kurs

 

    

PRINCE2® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.