MENY

UiS som arbeidsplass

Universitetet i Stavanger har ca 1.700 ansatte, og et mangfold av undervisnings-, forskings- og utviklingsaktiviteter. Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette oppdraget har vi konkretisert og gjort til vårt motto: "Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente."

UiS som arbeidsplass

Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt. Vi skal være en serviceorientert, handlings- og endringsdyktig organisasjon, kjent for en universitetskultur preget av innovasjon og nytenking, gjensidig respekt og samarbeid.

Den faglige virksomheten er organisert i seks fakultet og ved Arkeologisk museum

Ansatte tilbys:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
  • et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur
  • ved ansettelse i undervisnings- og forskerstilling tilbys kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk i samsva rmed nasjonale regler
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
  • gunstig medlemsskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag
  • ansettelse i en virksomhet som er opptatt av å redusere skefraværet, tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere
  • HjemJobbHjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris
  • som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenereøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehagepass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
  • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere

Bli med på å utfordre og utforske! Se ledige stillinger ved UiS.