MENY

Library acquisitions in April

This is a listing of new books and other materials aquired at UBiS during April.

LIBRARY AT ULLANDHAUG        
LIBRARY IN BJERGSTED     
LIBRARY AT ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

E-books

 


New acquisitions at Ullandhaug

 

000 GENERALITIES ; RESEARCH ; COMPUTER SCIENCE

028 CHILDRENS LITERATURE

070 JOURNALISM

100 PHILOSOPHY ; PSYCHOLOGY

200 RELIGION

300 SOCIAL SCIENCES

330 ECONOMICS ; TOURIST INDUSTRY

340 LAW

350 PUBLIC ADMINISTRATION

360 SOCIAL PROBLEMS AND SERVICES

370 EDUCATION

380/90 COMMERCE, TRANSPORTATION ; CUSTOMS, FOLKLORE

400 LANGUAGE

500 NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

610 MEDICINE AND HEALTH

620 ENGINEERING AND ALLIED OPERATIONS

640 HOTEL AND CATERING

650 MANAGEMENT AND AUXILIARY SERVICES

660 CHEMICAL ENGINEERING ; BUILDINGS

700 THE ARTS : ARCHITECTURE, FILM, MUSIC, SPORTS

800 LITERATURE AND RHETORIC

900 HISTORY, GEOGRAPHY AND AUXILIARY DISCIPLINES

E-BOOKS

DVD

SERIES

PhD THESES

 


000 GENERALITIES ; RESEARCH ; COMPUTER SCIENCE
 


1     Humanistisk videnskabsteori                001.3028 CHILDRENS' LITERATURE
 


2     Bjerkeland, Ingvild: Monsterbølger                028.5 3     Hole, Stian: Morkels alfabet                028.5 4     Horst, Jørn Lier: Rivertongåten                028.5 5     Punter, Russell: Den pysete katten                028.5 6     Ragde, Anne B.: Haren og skilpadden                028.5 7     Ragde, Anne B.: Løven og musa                028.5 8     Ragde, Anne B.: Mannen og de kranglesyke sønnene                028.5 9     Sharafeddine, Fatima: Du, jente                028.5 10    Weberg, Liv Marit: Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til                028.5

 

070 JOURNALISM
 


11    Olsen, Trygve Aas: Kritisk kulturjournalistikk                070.449306

 

100 PHILOSOPHY ; PSYCHOLOGY12    Klein, Melanie: Love, guilt and reparation                150.195 13    Hayes, Nicky: Doing psychological research                150.72 14    Teigen, Karl Halvor: En psykologihistorie                150.9 15    Lerdahl, Erik: Slagkraft                153.35 16    Karp, Tom: Det beste i deg                153.8 17    Huseby, Tormod: Alene naken                155.2 18    Schultz Jørgensen, Per: Styrk dit barns karakter                155.4 19    Trygghetssirkelen                155.4192 20    Skytte Jakobsen, Ida: Resiliensprocesser                155.456 21    Andersson, Elsa: Inte mera ärtsoppa                158.7 22    Nyborg, Karine: To stemmer                170 23    Negotiating ethical challenges in youth research                174 24    Etikk for beslutningstakere                174.4 25    Sieber, Joan E.: Planning ethically responsible research                174.93 26    Ohnstad, Frøydis Oma: Profesjonsetikk i skolen                174.937 27    Nyborg, Karine: The ethics and politics of environmental cost-benefit anal                178 28    Cahill, Kevin M.: The fate of wonder                193 29    O'Farrell, Clare: Michel Foucault                194

 

 
200 RELIGION30    Russell, Gerard: Heirs to forgotten kingdoms                200.956 31    Interreligious hermeneutics                201.5 32    Sagrusten, Hans Johan: Det store puslespillet                220.4 33    Johansen, Kristin: Maria Magdalena                225.92

 

 300 SOCIAL SCIENCES
 


34    Auspurg, Katrin: Factorial survey experiments                300.72 35    Kvalitative metoder                300.72 36    Morgan, Stephen L.: Counterfactuals and causal inference                300.72 37    Savin-Baden, Maggi: Qualitative research                300.72 38    Scheff, Thomas J.: Goffman unbound!                301.01 39    Gee, James Paul: Literacy and education                302.2244 40    Fuchs, Christian: Culture and economy in the age of social media                302.231 41    The Johns Hopkins guide to digital media                302.231 42    Stiglitz, Joseph E.: Creating a learning society                303.32 43    Ritzer, George: Globalization                303.482 44    The Cambridge handbook of acculturation psychology                303.482019 45    Mellem os                303.6 46    The Changing face of world cities                304.8 47    The SAGE handbook of child research                305.23072 48    Butler, Judith: Kønsballade                305.3 49    Breen, Marta: F-ordet                305.42 50    Formødrenes stemmer                305.4209 51    Collins, Patricia Hill: On intellectual activism                305.486 52    Sayer, R. Andrew: The moral significance of class                305.5 53    Hansen, Karen V.: Encounter on the Great Plains                305.8009784 54    Annandale, Ellen: The sociology of health and medicine                306.461 55    Det Diagnostiserte livet                306.461 56    Alstadheim, Kjetil Bragli: Republikken Norge                321.87 57    Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet                322.1 58    Della Porta, Donatella: Can democracy be saved?                323.042 59    Den samiske medborgeren                323.11 60    Akenson, Donald Harman: Ireland, Sweden and the great european migration 1815-1914                325.2409034

 

330 ECONOMICS ; TOURIST INDUSTRY61    Slum tourism
               338.4791
62    Gram, Trond: Fallitt
               338.54

 

340 LAW63    Moe, Else Marie: Offentlighetsloven i all enkelhet
               342.06
64    Law and economics
               343.07
65    Regelverk for helse- og omsorgstjenesten 2014
               344.04
66    Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett
               346.03


350 PUBLIC ADMINISTRATION
 

No acquisitions this month.


 360 SOCIAL PROBLEMS AND SERVICES

 


67    Garrett, Paul Michael: Social work and social theory                361.301 68    Le Grand, Julian: Government paternalism                361.65 69    Viksveen, Thor: Folk forandrer verden                361.763 70    Befring, Anne Kjersti: Helsepolitikk og ledelse                362.1 71    Romsland, Grace Inga: Sykepleie og rehabilitering                362.1786 72    A Handbook for the study of mental health                362.196 73    Haugen, Tommy: One size does not fit all                362.2 74    Psykisk helse                362.2 75    Røssberg, Jan Ivar: Evaluations of inpatient units with emphasis on the ward a                362.21 76    Youth suicide and bullying                362.28 77    Kittilsen, Lars: Hei, jeg heter Lars -                362.292 78    Bakken, Trine Lise: Utviklingshemning og hverdagsvansker                362.3 79    Kofod, Jens: Gamles sociale liv                362.6 80    Vik, Kjersti: Mens vi venter på eldrebølgen                362.6 81    Marginalisering, metode, videnproduktion                362.7 82    Gi viljen mulighet! (Vol. 2011:12 av: UiN-rapport (trykt utg.)                362.74 83    Larsen, Erik: Miljøterapi med barn og unge                362.74 84    Bjørgo, Tore: Strategies for preventing terrorism                363.325 85    Harsem, Anne-Britt: I et hus i Alvdal                364.15 86    Schaefer, Robin: Monika-saken                364.152 87    Folketrygdens framtid                368.4


 
370 EDUCATION88    Pædagogiske værdier & etik                370.114 89    Skaalvik, Einar M.: Motivasjon for læring                370.154 90    Mausethagen, Sølvi: Læreren i endring?                371.1 91    Profesjonsrettet pedagogikk 8-13                371.1 92    Rask Andersen, Søs: Hjernepauser                371.102 93    Myklebust, Kari: Skjult mobbing i skolen                371.58 94    Juhler, Lykke: Herre i eget hus                371.9 95    Abrahamsen, Gerd: Tilknytningsbaserte barnehager                372.21 96    Bli berørt                372.21 97    Melvold, Line: Profesjon & kjærlighet                372.21 98    Vurdering av skriving                372.62 99    Bye, Arild: Folkevennen Ole Vig                374.9481 100   Fossland, Trine Medby: Digitale læringsformer i høyere utdanning                378.1734 101   Pedagogikk, politikk og etikk                379.481 


 380/90 COMMERCE, TRANSPORTATION ; CUSTOMS, FOLKLORE
 

102   Smetanina, Katerina: Når Ivar møter Ivan
              395.52


 400 LANGUAGE      


103   Johnsen, Egil Børre: God dag og adieu
               400
104   Bhatia, Vijay K.: Worlds of written discourse
               401.41
105   Language activities for teenagers
               428.00712
106   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
107   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
108   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
109   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
110   Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk for læreren
               439.82824
111   Norsk-russisk ordliste (del av: Ellingsen, Elisabeth: Stein på stein
               439.82824
       

 

 500 NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS


112   Rosenthal, Daniel: A readable introduction to real mathematics
               510
113   Egeland, Tom: Lærerveiledning
               510.2
114   Kroknes, Tom-Erik: Lærerveiledning
               510.2
115   Lærerveiledning (del av: Grunnbok 1A (del av: Matemagisk
               510.2
116   Lærerveiledning (del av: Grunnbok 1B (del av: Matemagisk
               510.2
117   Oppgavebok (del av: Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 2B
               510.2
118   Oppgavebok (del av: Grunnbok 2A (del av: Matemagisk
               510.2 2 DDC-23
119   Petersen, Peter: Linear algebra
               512.5
120   Probability & statistics for engineers and scientists
               519.5
121   Hartwell, Leland: Genetics
               576.5


610 MEDICINE AND HEALTH


122   Utenfor tellekantene                610.7301 123   Orvik, Arne: Organisatorisk kompetanse                610.73068 124   Forskningsmetode for sykepleierutdanningene                610.73072 125   Kaku, Michio: The future of the mind                612.8 126   Fjeldsæter, Ane Bjøru: De uberørbare                614.5 127   Gøtzsche, Peter C.: Dødelig medisin og organisert kriminalitet                615.1 128   Foreman, Judy: A nation in pain                616.0472 129   Giæver, Petter: Lungesykdommer                616.24 130   Boon, Suzette: Traumerelatert dissosiasjon                616.8521 131   Braathen, Karianne: Alle er mer enn det du ser                616.89 132   Hayes, Steven C.: Slutt å gruble, begynn å leve                616.8914 133   Beck, Judith S.: Kognitiv adfærdsterapi                616.89142 134   Bolletino, Ruth Cohn: How to talk with family caregivers about cancer                616.994 135   Rokseth, Anniken Golf: Kampen for livet                616.994     

 

 620 ENGINEERING AND ALLIED OPERATIONS
 

136   Dvorkin, Jack: Seismic reflections of rock properties
               622.15
137   Gjersøe, Vera: Livet på gården
               636


640 HOTEL AND CATERING

 

138   Mil, José van: Sunn mat når du får cellegift
               641.563

650 MANAGEMENT AND AUXILIARY SERVICES


139   Myrbakken, Elisabeth: IFRS på norsk                657.0218 140   Baksaas, Kjell Magne: Finansregnskap med analyse                657.3 141   Solheim, Bjørn: Driftsregnskap og budsjettering                657.42 142   Bjartveit, Steinar: Power and dignity                658.001 143   Kolbjørnsrud, Vegard: On governance in collaborative communities                658.044 144   Engelund, Henrik: Employer branding som disciplin                658.3 145   Kjølaas, Christian: Krisehåndteringsboken                658.4056 146   Anderson, Donald L.: Organization development                658.406 147   Cawsey, Tupper F.: Organizational change                658.406 148   Haslebo, Maja Loua: Anerkendende følgeskab                658.406 149   HBR's 10 must reads on change management                658.406 150   HBR's 10 must reads                658.4092

 

 660 CHEMICAL ENGINEERING ; BUILDINGS

No acquisitions this month.700 THE ARTS : ARCHITECTURE, FILM, MUSIC, SPORTS


151   Urbant landskap                711.4 152   Filosofi & arkitektur i det 20. århundrede                720.1 153   Lirhus, Agnar: Hva var det hun sa?                741.5 154   Åmot, Brita Rusten: Z spor : mønsterdekor                745.5 155   Stene, Øystein: Skuespillerkunsten                792.028 156   Skjeldal, Gudmund: Nestbest                796.01 157   Skog, Cecilie: Et friluftsliv                796.52


 800 LITERATURE AND RETHORIC


158   Haarder, Jon Helt: Performativ biografisme
               801.95
159   Stabell, Tone Gleditsch: Å lykkes med litterære tolkninger
               801.95
160   Pinker, Steven: The sense of style
               808.066
161   Melberg, Arne: Theories of mimesis
               809
162   Moretti, Franco: The way of the world
               809.3
163   The Gothic in children's literature
               809.89282
164   Webb, Caroline: Fantasy and the real world in British children's literatur
               809.89282
165   Ambjørnsen, Ingvar: Farvel til romanen
               839.82
166   Hagen, Alf van der: Kjell Askildsen
               839.82
167   Rem, Tore: Knut Hamsun
               839.82
168   Halberg, Jonny: Nederlaget
               839.8238
169   Henriksdóttir, Silvia: Djevelen kan ikke lese
               839.8238
170   Lerstang, Amalie Kasin: Europa
               839.8238
171   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Tiller, Carl Frode: Innsirkling
               839.8238
172   Graneli, Terenti: Den blå dalen
               899.969


900 HISTORY, GEOGRAPHY AND AUXILIARY DISCIPLINES
 

173   Fatland, Erika: Sovjetistan 
               915.8 
174   Karlsen, Ole G.: Terra nova
               920.2
175   Bjørnskau, Erik: Waterloo 1815
               940.27
176   Hellerud, Synnøve Veinan: Siste nytt fra vestfronten
               940.3
177   Buruma, Ian: År null
               940.554
178   Morten, Øystein: Jakten på Sigurd Jorsalfare
               948.1022
179   Rian, Øystein: Embetsstanden i dansketida
               948.103
180   Jaklin, Asbjørn: Isfront
               948.1054
181   Aasheim, Erik: Jonas
               948.106
182   Steinsland, Gro: Dovrefjell i tusen år
               948.115
183   Napoleoni, Loretta: The Islamist Phoenix
               956.054
184   Græsvik, Fredrik: Den tapte krigen
               958.1047

 

 SERIES


187   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
189   Signatur 3


 PHD THESIS
 


185   Buxhuku, Mika: Exploration of thermal parameters in materials by diffract 186   Dolven, Malene Tungland: Contributions to operational risk management 188   Reyes, Fernando T.: Studies on new classes of low dosage hydrate inhibitors

 

DVD
 

1     Black Jesus

 

 E-BOOKS


Angrist, J: Mostly harmless econometrics: an empiricist's companion
Comybeare, C: Geomorphology of oil and gas fieldsin sandstone bodies
Erickson, K: How we die now: Intimacy and the worsk of dying 
Flin, R: Safety at the sharp end: a guide to non-technical skills 
Gudmestad, O: Marine Technology and Operations : Theory and Practice  
Kralchevsky, P: Studies in Interface Science : Particles at Fluid Interfaces and membranes
 Pflug, G: Multistage Stochastic Optimization 
 

 

New acquisitions in Bjergsted


BOOKS

SHEET MUSIC

DVD's AND CD's

 

BOOKS


1     Skuespillerkunst
               B 110
2     Bonds, Mark Evan: Absolute music
               B 20
3     Karlsen, Pål Johan: Psykologi i et nøtteskall
               B 40
15    Leppert, Richard: The sight of sound
               E 50
16    Grinde, Nils: Joseph Haydn, 1732-1809
               F 20
17    Sundberg, Ove Kr.: Johann Sebastian Bach
               F 20
18    The Improvisation studies reader
               G 70
19    Mixerman: Zen and the art of producing
               H 110

 

SHEET MUSIC       

 

1     Kabalevskij, Dmitrij: Easy piano compositions
               C 13
2     Skrjabin, A.N.: The complete preludes and etudes for pianoforte solo
               C 13
3     Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
4     Choralbearbeitungen A-Me (BuxWV 177-206) (Vol. 4 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher
               D 103
5     Choralbearbeitungen Mi-W (BuxWV 76, BuxWV 207-224) (Vol. 5 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Aus
               D 103
6     Freie Orgelwerke (Vol. 3 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
7     Freie Orgelwerke (Vol. 1 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
8     Freie Orgelwerke (Vol. 2 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
9     Jordan, Sverre: Quatre morceaux
               E 111
10    Schumann, Robert: Märchenbilder
               E 211
11    Webern, Anton: Two pieces (1899) : for cello and piano
               E 311
12    Groven, Eivind: Moen
               S 203
13    Kurtág, György: Kafka-Fragmente
               S 301
14    Verdi, Giuseppe: Falstaff
               U 1
15    Verdi, Giuseppe: Rigoletto
               U 1
16    Enesco, Georges: Concertpiece

 

 

DVD's
 

No acquisitions this month.


CD's


1     Jensen, Adolf: Piano music Volume one
2     Wittgenstein, Paul: Der Pianist Paul Wittgenstein
1     Jensen, Adolf: Piano music Volume one
2     Wittgenstein, Paul: Der Pianist Paul Wittgenstein


 New acquisitions at Archaeological Museum
 

1     Ahlqvist, Jenny: Naturvetenskapeliga undersökningar på Søyland
2     Andersson, Anna-Carin: Bourdieu och arkeologi
3     Appropriate narratives
4     Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering
5     Arkeologiske undersøkelser 2005-2006
6     Biörnstad, Margareta: Kulturminnesvård i efterkrigstid - med Riksantikvarieämbet
7     Bloch-Nakkerud, Tom: The vikings
8     Colloquium iuvavum 2012 (Vol. 8 av: Archäologie in Salzburg
9     Denghoog - Grosseibstadt - Rastorf
10    Eigeland, Lotte C.: Maskinmennesket i steinalderen
11    Everyday products in the middle ages
12    Faglig program for middelalderarkeologi
13    Fredh, Daniel: Naturvitenskapelige analyser på Tjemslandsmarka
14    Gaffrey, Jürgen: Westfalen der Eisenzeit
15    Geoscience atlas of Svalbard (Vol. 148 av: Rapportserie (Norsk polarinstitutt : trykt utg.)
16    Gården i landskapet (Vol. 20 av: Malmöfynd
17    Husvegg, Jon R.: Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra
18    Kystlyngheiene i Norge (Vol. 23 av: Rapport (Miljødirektoratet : trykt utg.)
19    Landet blir til
20    Nouvel, Odile: Französische Papiertapeten 1800-1850
21    Nouvelles fouilles archéologiques en Tchécoslovaquie
22    Okoliste 2 (Vol. 243 av: Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie
23    Praveka a rane stredoveka archeologie v dejinach Narodniho (Vol. 40 av: Fontes archaeologici Prage
24    Rane stredoveký kníecí hrob z Kolína (Vol. 41 av: Fontes archaeologici Pragenses
25    Rattke, Kristin: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier
26    Screen, Elina: Norwegian collections
27    Sherlock, Stephen J.: A royal Anglo-Saxon cemetery at Street House, Loftus, Nort
28    Skelhøj and the Bronze Age barrows of southern Scandinavia
29    Skånskt järn (Vol. 100 av: Report series (Lunds universitet. Arkeologiska institutionen : trykt ut
30    Stein, Frauke: Franken und Romanen
31    Taphonomy and Interpretation
32    Viking kokebok
33    Vikingernes bue og pil