MENY

Library acquisitions in February

This is a listing of new books and other materials aquired at UBiS during February.

LIBRARY AT ULLANDHAUG        
LIBRARY IN BJERGSTED     
LIBRARY AT ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

E-books
 


New acquisitions at Ullandhaug

000 GENERALITIES ; RESEARCH ; COMPUTER SCIENCE

028 CHILDRENS LITERATURE

070 JOURNALISM

100 PHILOSOPHY ; PSYCHOLOGY

200 RELIGION

300 SOCIAL SCIENCES

330 ECONOMICS ; TOURIST INDUSTRY

340 LAW

350 PUBLIC ADMINISTRATION

360 SOCIAL PROBLEMS AND SERVICES

370 EDUCATION

380/90 COMMERCE, TRANSPORTATION ; CUSTOMS, FOLKLORE

400 LANGUAGE

500 NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

610 MEDICINE AND HEALTH

620 ENGINEERING AND ALLIED OPERATIONS

640 HOTEL AND CATERING

650 MANAGEMENT AND AUXILIARY SERVICES

660 CHEMICAL ENGINEERING ; BUILDINGS

700 THE ARTS : ARCHITECTURE, FILM, MUSIC, SPORTS

800 LITERATURE AND RHETORIC

900 HISTORY, GEOGRAPHY AND AUXILIARY DISCIPLINES

E-BOOKS

DVD

SERIES

PhD THESES

 


000 GENERALITIES ; RESEARCH ; COMPUTER SCIENCE
 

1     The Humanities and public life
               001.3
2     Hayes, Andrew F.: Introduction to mediation, moderation, and conditional pro
               001.422
3     ELMCIP
               004
4     Deitel, P.J.: Java
               005.133
5     Sebesta, Robert W.: Programming the World Wide Web
               006.76028 CHILDRENS' LITERATURE
 

6     Andersen, Jens: Denne dag, et liv
               028.5
7     Askø, Lisette: Skygge
               028.5
8     Aurtande, Lars: Larrys botaniske studier
               028.5
9     Cashore, Kristin: Katsa
               028.5
10    Child, Lauren: Se meg inn i øynene
               028.5
11    Collins, Suzanne: Dødslekene
               028.5
12    Di Fiore, Mariangela: Safaripappa
               028.5
13    Egeland, Tom: Skatten fra Miklagard
               028.5
14    Ekman, Fam: Papirfuglen
               028.5
15    Eriksen, Endre Lund: Raggmonsteret
               028.5
16    Estes, Max: Skynd deg, lille bille!
               028.5
17    Ewo, Jon: Otto Monsters strandkaos
               028.5
18    Folkestad, Anna R.: Tanntrøbbel
               028.5
19    Fry, Michael: Bøllebråk
               028.5
20    Gregor og baneprofetien (Vol. 2 av: Collins, Suzanne: Underland-krøniken
               028.5
21    Hovdenak, Eli: Øya
               028.5
22    Höglund, Anna: Dette snakker man bare med kaniner om
               028.5
23    K. Mustermann
               028.5
24    Klepp, Anneli: Mia blir spion
               028.5
25    Linnestå, Aasne: Mamma er et annet sted
               028.5
26    Mackinnon, Mairi: Sola og vinden
               028.5
27    Min første store rim- og reglebok
               028.5
28    Molaug, Marius: Verdens verste rektor
               028.5
29    Ringtved, Glenn: Du og jeg ved daggry
               028.5
30    Rowell, Rainbow: Fangirl
               028.5
31    Røssland, Tor Arve: Snatch
               028.5
32    Teckentrup, Britta: To kule katter
               028.5
33    Wirsén, Carin: Ismaskinen
               028.5
34    Yohannes, Josef Tzegai: The Urban Legend
               028.5
35    Aamand, Kristina: Omar, Filip og Moa gjør alle glade (untatt mannen i dyrebu
               028.5


070 JOURNALISM
 

36    Brynildsen, Aasmund: Til forsvar for mennesket  
               088.82

100 PHILOSOPHY ; PSYCHOLOGY
 

37    Krogh, Thomas: Hermeneutikk
               121.686
38    Sajama, Seppo: A historical introduction to phenomenology
               142.7
39    Karlsen, Pål Johan: Psykologi i et nøtteskall
               150
40    Dethiville, Laura: Donald W. Winnicott
               150.195
41    French, Robert: Attention, cooperation, purpose
               150.195
42    The Winnicott tradition
               150.195
43    Nilsen, Anne Birgitta: Hatprat
               153.6
44    Rozental, Alexander: Dansa på deadline
               153.8
45    Being present for your nursery age child
               155.4
46    Webster-Stratton, Carolyn: Utrolige spedbarn
               155.412
47    From, Käte: Skal vi være venner?
               155.418
48    Wennerberg, Tor: Selv og sammen
               155.418
49    Gerhardsen, Elisabeth: Søsken
               155.443
50    Krigens ulike ansikt
               155.93
51    Engaging violence
               155.935
52    Fra sjokk til mestring
               155.935
53    Sandsmark, Jostein: Pass på liten og på stor
               155.937
54    Antony, Martin M.: När perfekt inte duger
               158.1
55    Covey, Stephen R.: Gode vaner
               158.1
56    Exner, Benedikte: Hvorfor hjælpe andre?
               158.1
57    Seip, Caspar: Kampen mot uroen
               158.1
58    Arbeidsbok (del av: Tharaldsen, Kjersti B.: Leve mer, gruble mindre!
               158.12
59    Kroese, Andries: Mindfulness på 1-2-3
               158.12
60    Tharaldsen, Kjersti B.: Leve mer, gruble mindre!
               158.12
61    Voksenveileder (del av: Tharaldsen, Kjersti B.: Leve mer, gruble mindre!
               158.12
62    Ensom men ikke alene
               158.2
63    Bjone, Mons: Den lille boka om samliv
               158.24
64    Wilson, John: Supporting people through loss and grief
               158.3
65    Hultman, Sara: Fokus på jobbet
               158.7
66    Hauge, Lars Steinar: Handling valg og ansvar
               170.9
67    Blennberger, Erik: Bemötandets etik
               174
68    Hovland, Beate Indrebø: Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid
               174.2
69    Nortvedt, Per: Omtanke
               174.2
70    Lingås, Lars Gunnar: Etikk for pedagoger
               174.937
71    Tholin, Kristin Rydjord: Etisk omsorg i barnehagen og skolen
               174.937
72    Aristoteles: Sofistiske gjendrivelser
               185
73    The Cambridge history of Renaissance philosophy
               190.9031
74    Langvatn, Silje Aambø: The idea and ideal of public reason
               191
75    Habermas and Rawls
               193
76    Foucault, Michel: The government of self and others
               194

 
200 RELIGION
 

77    Religious education at schools in Europe Part 3 Northern Europe
               200.7
78    Religion in the classroom
               200.71
79    Brueggemann, Walter: From whom no secrets are hid
               223.2061
80    Pagels, Elaine: Reading Judas
               229.807
81    Ringheim, Gunnar: Det som ikke skulle skje
               261.832
82    Jacobsen, Knut A.: Hinduismen
               294.5

 

 300 SOCIAL SCIENCES
 

83    Cooper, Harris M.: Research synthesis and meta-analysis
               300.72
84    Konflikt i kvalitative studier
               300.72
85    The Oxford handbook of qualitative research
               300.72
86    Smelser, Neil J.: Getting sociology right
               301
87    Systemteoretiske analyser
               301.01
88    Schein, Edgar H.: Spørg
               302.2
89    Gabrielsen, Egil: Basisferdigheter i voksenbefolkningen
               302.22
90    Johnsen, Janne Aasebø: Nettvett
               302.23083
91    Bangstad, Sindre: The politics of mediated presence
               302.23089
92    Haslebo, Maja Loua: Organisatorisk medlemskab
               302.35
93    Thornton, Patricia H: The institutional logics perspective
               302.35
94    Goode, Erich: Deviant behavior
               302.5
95    Hoëm, Anton: Sosialisering - kunnskap - identitet
               303.32
96    Rosa, Hartmut: Fremmedgørelse og acceleration
               304.237
97    Søbye, Espen: Folkemengdens bevegelse 1735-2014
               304.609481
98    Barnevern i Norge 1990-2010 (Vol. 2014:9 av: NOVA-rapport (trykt utg.)
               305
99    Barndommens organisering
               305.23
100   Unges livsvilkår
               305.235
101   Rosenbeck, Bente: Har videnskaben køn?
               305.4
102   Profesjonshistorier
               305.553
103   Bangstad, Sindre: Hva er rasisme?
               305.8
104   Karoli, Solomia: Norske sigøynerbarn
               305.891
105   Møller, Lis: Professionelle relationer
               305.9
106   Vandvik, Vegard: Kulturkraft
               306.09481
107   Beck, Christian W.: Kunnskap og virkelighet
               306.432
108   Norsk bruksteologi i endring (Vol. 21 av: KIFO perspektiv (trykt utg.)
               306.609481
109   Andersen, Unn Conradi: Når margin blir mainstream
               306.8
110   Family and kinship in Europe
               306.85094
111   Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten
               306.8742
112   Aarebrot, Frank H.: Land, makt og følelser
               320.101
113   Ruud, Arild Engelsen: Indiske utfordringer
               320.954
114   Muriaas, Ragnhild L.: Afrikanske utfordringer
               320.96
115   Allarp, Anne Sofie: Den nordiske modellen
               324.248
116   Young, Robert: Postcolonialism
               325.3
117   Kissinger, Henry: World order
               327
 

330 ECONOMICS ; TOURIST INDUSTRY

118   Beskæftigelsesrettet rehabilitering                331.59 119   Thue, Lars: Forandring og forankring                332.21 120   Business and politics in a new global order                337 121   Jacobs, Jane M.: Tourism and the protection of aboriginal cultural sites                338.479194 122   McConnell, Campbell R.: Macroeconomics                339 

 340 LAW

 

123   Lærehefte i statsrett, folkerett & EU/EØS-rett
               341
124   Engelsrud, Gerd: Kommunalrett
               342.09
125   Næringslivets lovsamling 1687-2014 (Vol. [2] av: Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næring
               343.07
126   Skjønberg, Alexander Næss: Individuell arbeidsrett
               344.01
127   Syse, Aslak: Pasient- og brukerrettighetsloven
               344.041
128   Norge : Opplæringslova og forskrifter
               344.07
129   Andenæs, Mads: European comparative company law
               349.6406

350 PUBLIC ADMINISTRATION
130   Sørensen, Rune J.: En effektiv offentlig sektor
               351
131   Det Kommunale laboratorium
               352.14
132   Tesaker, Eivind: Departementet
               352.2
133   Innovasjoner i offentlig tjenesteyting
               352.367
134   Forvaltning og politikk
               353
135   Fra enevelde til folkestyre 1814-1940 (Vol. 1 av: Kristiansen, Tom: Forsvarsdepartementets histori
               355.609481

 360 SOCIAL PROBLEMS AND SERVICES
 

136   Brøndum, Peter: Ulighedens mange ansigter
               361.1
137   Dominelli, Lena: Social work in a globalizing world
               361.3
138   Social care, service users and user involvement
               361.941
139   Antonovsky, Aaron: Helsens mysterium
               362.1
140   Helsesviket
               362.1
141   Askheim, Ole Petter: Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid
               362.10425
142   Gerwig, Kathy: Greening health care
               362.11
143   Rådet for psykisk helse : Med livet som kompetanse
               362.2
144   Nicolaisen, Siw B.: Hvorfor pappa har så søvnige øyne
               362.293
145   Kosberg, Per Ingmar: Omsorg i endring
               362.3
146   Another disability studies reader ?
               362.4
147   Eikrem, Tove: Jungelhåndboka 2014
               362.4
148   Et liv i andres hænder
               362.4
149   Grue, Jan: Kroppsspråk
               362.401
150   Kahrs, Torleif: Gjeldsrådgivning
               362.582
151   En Verdig alderdom
               362.6
152   Berg, Insoo Kim: Building solutions in child protective services
               362.7
153   Forandringsfabrikken : PsykiskhelseProffene
               362.7
154   Det Kommunale barnevernet i utvikling
               362.7
155   Cogen, Patty: Parenting your internationally adopted child
               362.734
156   Seksuelle overgrep mot barn
               362.76
157   Barn som voldsofre
               362.767
158   Child welfare systems and migrant children
               362.778
159   Førde, Siv: Tapt barndom, eller -?
               362.87
160   Sønstebø, Anne: Partnervold
               362.8982
161   Fladmark, J.M.: The wealth of a nation
               363.69
162   Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling
               363.7
163   Klein, Naomi: This changes everything
               363.73874
164   Å bekjempe et samfunnsonde
               364.1323
165   Reiss, Ellen: Norsk slaveri
               364.153
166   Slahi, Mohamedou Ould: Dagbok fra Guantánamo
               365.48
167   Mæland, John Gunnar: Trygd eller arbeid?
               368.42


 
370 EDUCATION
 

168   Hansen, Finn Thorbjørn: At stå i det åbne
               370.1
169   Morgendagens pædagoger
               370.1
170   Ozmon, Howard A.: Philosophical foundations of education
               370.1
171   Pædagogik som viden og handling
               370.1
172   Gustavsson, Bernt: Utbildningens förändrade villkor
               370.115
173   Bjarnø, Vibeke: Språklig mangfold og læring
               370.117
174   Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen
               370.117
175   Bø, Ingerid: Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?
               370.151
176   Brogaard Clausen, Sigrid: Pædagogik og livskvalitet
               370.1534
177   Skaalvik, Einar M.: Motivasjon for læring
               370.154
178   Fischer, Henrik: En lærer bliver til
               370.71
179   Nilssen, Vivi Lisbeth: Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis
               370.71
180   Praktisk-pedagogisk utdanning
               370.711
181   Theory and methodology in international comparative classr
               370.72
182   Handbook of classroom management
               371.1024
183   Klasseledelse
               371.1024
184   Moltubak, Jørgen Dalmo: Gnistrende undervisning
               371.1024
185   Profesjonsutvikling i skolen
               371.12
186   Læreboka
               371.32
187   Uteskoledidaktikk
               371.38
188   Wibe-Lund, Tanja: Hopp da, så blir vi kvitt deg!
               371.5
189   Språkmangfold i utdanning
               371.829
190   Olsen, Maila Inkeri: Resiliens i skolen
               371.93
191   Engelsen, Britt Ulstrup: Kan læring planlegges?
               372.19
192   Birkeland, Åsta: Veiledning for barnehagelærere
               372.21
193   Doverborg, Elisabet: Å undervise barn i barnehagen
               372.21
194   Ertesvåg, Sigrun Karin: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen
               372.21
195   Hals, Janne: Trampoline
               372.21
196   Trampoline veiledning (del av: Hals, Janne: Trampoline
               372.21
197   Barndom, lärande och ämnesdidaktik
               372.2107
198   Højholt, Charlotte: Fritidspædagogik, faglighed og fællesskaber
               372.241
199   Finding the right texts
               372.414
200   Alfheim, Ingvild: Skal vi leke en bok?
               372.6
201   Skriv! Les! : Skriv! Les! 2
               372.6
202   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: Meningsfulle sammenhenger
               378.17
203   Herberg, Eva Berthling: Kunnskap og læring i praksis
               378.17
204   Schewe, Olav: Superstudent
               378.17
205   Malkenes, Simon: Bak fasaden i Osloskolen
               379.481


 380/90 COMMERCE, TRANSPORTATION ; CUSTOMS, FOLKLORE
 

206   Johansen, Øystein Kock: Fra Roma til Rema
               381.09
207   Promoting walking and cycling
               388.41
208   Arntzen, Mari Grinde: Kleskoden
               391
209   Fet, Jostein: Stemmer frå ei fjern tid
               398.09481
210   The Trials & tribulations of Little Red Riding Hood
               398.2


 400 LANGUAGE
 

211   Hoey, Michael: Textual interaction
               401.41
212   Mills, Sara: Discourse
               401.41
213   Russell, James: What is language development?
               401.93
214   Grosjean, François: The psycholinguistics of bilingualism
               404.2019
215   Hyland, Ken: Second language writing
               418.007
216   Michalsen, Bård: Komma
               439.828
217   Ryen, Else: Grunnbok i helsenorsk
               439.82824


 500 NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

218   Abdelrahman, Hanan M.: Mattehjelperen
               510.7
219   Nakken, Anne Hj.: Matematikkens kjerne
               510.7
220   Edwards, C.H.: Elementary linear algebra
               512.5
221   Boyce, William E.: Elementary differential equations and boundary value probl
               515.35
222   Aiken, Leona S.: Multiple regression
               519.536
223   Bayesian data analysis
               519.542
224   Serway, Raymond A.: Physics for scientists and engineers volume 1
               530
225   Olszewski, Jennifer: The impact of physics teachers´ pedagogical content knowle
               530.7
226   Hurum, Jørn H.: Sjøskorpionen på Ringerike
               560
227   Mendels arv
               599.93


610 MEDICINE AND HEALTH
 

228   Streiner, David L.: Health measurement scales
               610.28
229   Schei, Edvin: Lytt
               610.696
230   Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning
               610.72
231   Benner, Patricia: Omsorgens betydning i sygepleje
               610.7301
232   Chinn, Peggy L.: Knowledge development in nursing
               610.7301
233   Martinsen, Kari: Løgstrup og sykepleien
               610.7301
234   Martinsen, Kari: Omsorg, sykepleie og medisin
               610.7301
235   Nødvendige omveier
               610.7301
236   Pasientsimulering i helsefag
               610.73071
237   Forsberg, Christina: Att göra systematiska litteraturstudier
               610.73072
238   Melnyk, Bernadette Mazurek: Evidence-based practice in nursing & healthcare
               610.73072
239   Baziljevich, Michael: Sansenes vidunderlige verden
               612.8
240   Health literacy
               613
241   Kemm, John: Health promotion
               613
242   Aktivitetshåndboken
               613.7
243   Remen, Rachel Naomi: Visdom fra hverdagen
               615.5
244   Robbins basic pathology
               616.07
245   Klinisk biokjemi og fysiologi
               616.0756
246   Blodsykdommer
               616.15
247   Nyremedisin
               616.61
248   Norsk fysikalsk medisin
               616.7
249   Psykiatrisk opplysning, Stiftelsen : Psyk opp 25 år
               616.8
250   Lauvås, Nille: Etter sjokket
               616.8521
251   Social defences against anxiety
               616.8522
252   Fairburn, Christopher G.: Få bukt med overspising
               616.8526
253   Viby, Charlotte: Mit tynde liv
               616.8526
254   Lask, Bryan: Hva kan jeg fortelle deg om spiseforstyrrelser?
               616.85262
255   Eilertsen, Gro Merete Grønvold: Lotte-Loppe
               616.8589
256   Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusm
               616.86
257   Bäärnhielm, Sofie: Transkulturell psykiatri
               616.89
258   Sand, Ilse: Værktøj til hjælpsomme sjæle
               616.89
259   Seikkula, Jaakko: Åben dialog i relationel praksis
               616.8914
260   Welford, Mary: Å bygge selvtillit gjennom selvmedfølelse
               616.89142
261   Frøland, Stig S.: Aids-epidemien
               616.9792
262   Kristvik, Ellen: I kreft og kjærleik
               616.994
263   Hammer, Ola-Lars: Brudd- og skadebehandling
               617.1
264   Obstetrikk og gynekologi
               618.2
265   Neumer, Simon-Peter: Smarte foreldre
               618.92852
266   Neumer, Simon-Peter: Smart
               618.9289

 

 620 ENGINEERING AND ALLIED OPERATIONS
 

267   Rausand, Marvin: System reliability theory
               620.004
268   Rausand, Marvin: Reliability of safety-critical systems
               620.004
269   Aven, Terje: Pålitelighets- og risikoanalyse
               620.0045
270   Hibbeler, R.C.: Mechanics of materials
               620.11
271   Dukkipati, Rao V.: Mechanical vibrations
               620.3
272   Pavlou, Dimitrios G.: Composite materials in piping applications
               621.8672
273   Bratvold, Reidar B.: Making good decisions
               622
274   Thorbjørnsen, Kjell: Brønnvæsketeknologi
               622.24
275   Ship dynamics and design (Vol. 2 av: Rawson, K.J.: Basic ship theory
               623.81
276   Woods, Andrew W.: Flow in porous rocks
               624.151
277   Vann- og avløpsteknikk
               628.1
278   Dukkipati, Rao V.: Matlab for control system engineers
               629.895


640 HOTEL AND CATERING
 

279   Sammen på kjøkkenet
               641.5123
280   Strømøy, Tone: Oppdragelse mellom frihet og grenser
               649.1


650 MANAGEMENT AND AUXILIARY SERVICES
 

281   Moe, Niels Christian: Finansregnskapet i teori og praksis
               657.3
282   Årsregnskapet
               657.3076
283   Mor-Barak, Michàlle E.: Managing diversity
               658.3
284   Molstad, Marianne Hauan: Medarbeiderundersøkelsen gjennomført - hva nå?
               658.312
285   Ekeland, Jennybeth: Mentoring
               658.3124
286   Mathisen, Petter: Mentor
               658.3124
287   Rafn, Christian H.: HMS = økonomi
               658.38
288   Dale, Frode: Lederskifter
               658.4
289   Lean blir norsk
               658.4012
290   Karp, Tom: Endring i organisasjoner
               658.406
291   Evjen, Mona: Ny som leder
               658.409
292   Handbook on the experience economy
               658.812
293   Solomon, Michael R.: Consumer behavior
               658.8342
294   Schiffman, Leon G.: Consumer behavior
               658.8342 

 660 CHEMICAL ENGINEERING ; BUILDINGS
 

295   Khan, F.I.: Risk assessment in chemical process industries
               660.2804
296   Bhadeshia, H.K.D.H.: Steels
               669.961
297   Anda, Steinar: Fra passivhus til plusshus
               697700 THE ARTS : ARCHITECTURE, FILM, MUSIC, SPORTS
 

298   Introducing urban design
               711.4
299   Woolley, Helen: Urban open spaces
               711.5
300   Røyrane, Eva: Norges låver
               728.922
301   Baetens, Jan: The graphic novel
               741.5
302   Brozo, William G.: Wham!
               741.5
303   Ask, Lene: Kjære Rikard
               741.59481
304   Næss, Atle: Leonardo da Vinci og hans tid
               759.5
305   Gogh, Vincent van: Å skrive livet
               759.9492
306   Larsen, Rasmus Sylvest: Skarpt skåret
               791.456
307   Guss, Faith Gabrielle: Barnekulturens iscenesettelser 1 Lekens dynamiske verdener
               792
308   Realisme og teatralitet
               792.023


 800 LITERATURE AND RETHORIC

309   Skovholt, Karianne: Tekstanalyse
               801.95
310   Den skrivende barnehagelærer
               808.066
311   Jakten på fortellinger
               809.89282
312   Nilson, Maria: Teen noir
               809.89283
313   Ungdomslitteratur
               809.89283
314   Bly, Robert: Den natta Abraham ropte til stjernene
               811
315   Thomas, Dylan: Dikt på min gebursdag
               820
316   Adams, Douglas: The hitch hiker's guide to the galaxy
               823.914
317   Karjalainen, Tuula: Tove Jansson
               839.78
318   Andersen, Johanne Emilie: Stig
               839.82
319   Den besværlige historien (del av: Steen, Thorvald: Den besværlige historien
               839.82
320   Haugan, Jørgen: Dommedag og djevlepakt
               839.82
321   Kristensen, Mirjam: Jeg har ventet på deg
               839.82
322   Sørensen, Henning: Utveier
               839.82
323   Tre skrifter om Steen & ni bilder (del av: Steen, Thorvald: Den besværlige historien
               839.82
324   Werner, Mette: Jennys mamma
               839.82
325   Bech-Karlsen, Jo: Den nye litterære bølgen
               839.8209
326   Gulliksen, Geir: Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm
               839.8218
327   Fjæren, Eline Lund: Ung jente, voksen mann
               839.8238
328   Hoem, Edvard: Slåttekar i himmelen
               839.8238
329   Jakhelln, Cornelius: Germania
               839.8238
330   Klippenvåg, Odd: Ada
               839.8238
331   Larsen, Britt Karin: Slik treet faller
               839.8238
332   Lotherington, Tom: Et dikt om Elise
               839.8238
333   Mehlum, Jan: Ren samvittighet
               839.8238
334   Næss, Kristine: Bare et menneske
               839.8238
335   Vågnes, Øyvind: Sone Z
               839.8238
336   Ystaas, Torunn: Det er ein krig der ute
               839.8238
337   He, Dong: Stjernelysregn
               895.1


900 HISTORY, GEOGRAPHY AND AUXILIARY DISCIPLINES
 

338   Guldi, Jo: The history manifesto
               901
339   Geografididaktikk for klasserommet
               910.7
340   Norske klassikere (Vol. 2014 av: Den Norske turistforenings årbok (trykt utg.)
               914.81
341   Michelet, Marte Brekke: Den største forbrytelsen
               940.5318
342   Hustad, Jon: Ung gigant
               941.082
343   Zeisler-Vralsted, Dorothy: Rivers, memory, and nation-building
               947.4
344   Pollen, Geir: Armfeldts armé
               948.03
345   Ulvund, Frode: Fridomens grenser 1814-1851
               948.100492
346   Axelsson, Erik: Historien i politiken
               948.1055
347   Langs veiene i Riska
               948.3421
348   Rom for alle?
               948.3422
349   Håland (Vol. 2014 av: Folk i Ryfylke
               948.343
350   Butenschøn, Nils A.: Midtøsten
               956
351   Restad, Hilde Eliassen: American exceptionalism
               973

 

 SERIES

352   Abelsen, Birgit: Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie
353   Bayer, Stian Brosvik: Godstransport i Rogaland
354   Blomgren, Atle: Helse- og omsorgspersonell - får vi nok i framtida?
355   Dalmo, Kurt Henrik: Forsvarsstillinger i Lyngen-området
358   Hillestad, Torgeir M.: Begrepet ondskap
359   Kristiansen, Tom: Forsvarsdepartementets historie
360   Molversmyr, Åge: Metoder for innsjøhistoriske undersøkelser for kartlegging
361   Molversmyr, Åge: Undersøkelser i Bråsteinvatnet 2014
362   Nemie-Feyissa, Dugassa: From primary to secondary metabolism - influence of nitrat
363   Njå, Ove: Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001
364   Steen, Thorvald: Den besværlige historien
 


 PHD THESIS
 

356 Eliassen, Lene: Aerodynamic loads on a wind turbine rotor in axial motion
357 Hellstrand, Ingvil: Passing as human

DVD

1 [DVD] (del av: Klienten - den glemte terapeutRoGoPaGScorsese, Martin: A personal journey with Martin Scorsese through American m

 

 E-BOOKS

1. Abbruscato, J: The Gothic Fairy Tale in Young Adult Literature: Essays on Stories from Grimm to Gaiman
2. Applied Geostatistics with SGeMS: A User's Guide
3. Arnold, J: Sacred Music in Secular Society
4. Bai, Y: Subsea pipeline integrity and risk management
5. Card, C: The Atrocity Paradigm: A Theory of Evil
6. Diamond, G: Attachment-Based Family Therapy for Depressed Adolescents
7. Displacing whiteness: Essays in social and cultural criticism
8. Duncan, J: Research partnerships in early childhood education: teachers and researchers in collaboration
9. Edward, A: Handook of research methods on trust
10. Galletta, A: Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication
11. Gaubinger, K: Innovation and Product Management: A Holistic and Practical Approach to Uncertainty Reduction
12. Hiebert, E: Revisiting Silent Reading: New Directions for Teachers and Researchers
13. Holloway, E: Clinical supervision: a systems approach
14. Kearey, P: An introduction to geophysical exploration
15. The Politics of the new welfare state
16. Regev, Eyal: The Hasmoneans: ideology, archaeology, identity
17. Satchidananda, S: Living Gita : The Complete Bhagavad Gita : A Commentary for Modern Readers
18. Sharpe, C: Telenursing: nursing practice in cyberspace
19. Stokes, H: Isotropy subgroups of the 230 crystallographic space group
20. Sutton, I: Offshore safety management: implementing a SEMS program
21. Vaughn, M: Social Work Practice in the Addictions
22. Vetlesen, A: Evil and Human Agency: Understanding Collective Evildoing
23. Wang, C: Large Floating Structures: Technological Advances

 

New acquisitions in Bjergsted


BOOKS

SHEET MUSIC

DVD's AND CD's

 

BOOKS

1     Teksthefte (del av: Grieg, Edvard: Grieg edition
               4663
2     Cram, Jeffrey R.: Introduction to surface electromyography
               590
3     Miller, Richard: The structure of singing
               591
4     Coughing and clapping
               B 100
5     Beckmann, Hege Bjørnestøl: Den livsviktige musikken
               B 50
6     Music, health, technology and design (Vol. 2014:7 av: NMH-publikasjoner (trykt utg.)
               B 50
16    The Cambridge companion to Schoenberg
               G 180
17    Richard Wagner - Werk und Wirkungen : his work and their i : Richard Wagner
               G 180
18    Schroeder, David P.: Experiencing Mozart
               G 180
20    Bjørkøy, Kåre: Stemmefysiologi
               H 80
21    Colton, Raymond H.: Understanding voice problems
               H 80
22    Miller, Richard: Securing baritone, bass-baritone, and bass voices
               H 80
23    Wittry, Diane: Baton basics
               H 90
24    Ellefsen, Live Weider: Negotiating musicianship
               K 10
25    Sætre, Jon Helge: Preparing generalist student teachers to teach music
               K 10
26    Kunstner eller lærer?
               K 10
63     Fellezs, Kevin: Birds of fire
64    Johns, Glyn: Sound man
65    Ngô, Fiona I.B.: Imperial blues
66    People get ready
67    The visual blues

 

SHEET MUSIC
 

1     Bartók, Béla: Sonatine über Themen der Bauern von Transsylvanien
               C 13
2     Beethoven, Ludwig van: Sämtliche Bagatellen
               C 13
3     Beethoven, Ludwig van: Klaviersonate Op. 13
               C 13
4     Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Lieder ohne Worte
               C 13
5     Grieg, Edvard: Fire norske danser
               C 33
6     Brahms, Johannes: Sonate f-moll
               C 51
7     Valen, Fartein: Prelude and fugue, opus 33, no. 1
               D 103
8     Ravel, Maurice: Tzigane
               E 111
9     Bruch, Max: Romanze für Viola und Orchester, F-dur, opus 85
               E 211
10    Dutilleux, Henri: Sonatine
               H 1111
11    Cavalli, Francesco: Drei canzonen
               K 61
12    Gabrieli, Andrea: Aria della battaglia
               K 61
13    Gabrieli, Andrea: Two renaissance madrigals
               K 61
14    Grillo, Giovanni Battista: Canzon pian e forte
               K 61
15    Hassler, Hans Leo: Canzon duodecimi toni
               K 61
16    Hassler, Hans Leo: Angelus ad pastores ait : edited for nine part brass choir
               K 61
17    Hassler, Hans Leo: Canzoni noni toni
               K 61
18    Praetorius, Michael: Dances from Terpsichore
               K 61
19    Praetorius, Michael: Terpsichorean suite
               K 61
20    Priuli, Giovanni: Canzone prima à 6
               K 61
21    Psalm 84
               K 61
22    Schütz, Heinrich: Zwei Motetten
               K 61
23    Schütz, Heinrich: Der Engel sprach zu den Hirten
               K 61
24    Schütz, Heinrich: Ein Kind ist uns geboren
               K 61
25    Schütz, Heinrich: The angel spoke to the shepherd
               K 61
26    Schütz, Heinrich: Lord, I have only thee
               K 61
27    Schütz, Heinrich: Jauchzet dem Herren
               K 61
28    Schütz, Heinrich: Vasto Mar, nel cui seno
               K 61
29    Priuli, Giovanni: Canzone in echo a 12
               N 7
30    Schütz, Heinrich: Psalm 8
               N 7
31    Schütz, Heinrich: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
               N 7
32    Pérotin, Gérard: 6 études pour vibrphone
               O 11
33    Desportes, Yvonne: 20 petites piéces en forme d'études
               O 13
34    Thingnæs, Frode: Liten konsert for marimba og klaver
               O 31
35    Debussy, Claude: Ariettes oubliées
               S 203
36    High voice (Vol. 1 av: Debussy, Claude: Songs of Claude Debussy
               S 203
37    Ives, Charles: 114 songs
               S 203
38    Medium voice (Vol. 2 av: Debussy, Claude: Songs of Claude Debussy
               S 203
39    Grillo, Giovanni Battista: Canzone II
               V 12
40    Grillo, Giovanni Battista: Canzone I
               V 12
41    Schütz, Heinrich: Der 100. psalm
               V 12
42    Schütz, Heinrich: Symphonien
               V 12
43    Holst, Gustav: The planets
               V 22
44    Cole, Nat King: Unforgettable Nat King Cole
               X 10
45    Fote, Richard: Bunch o' bones
               X 10
46    Westby, Øivind: På besøk hos Prøysen
               X 10

 

DVD's
 

I1     Lund, Lage: Jazz guitar chordal vocabulary


CD's

1     Chick Corea Trio : Trilogy
2     Jonathan Kreisberg Trio : Nine stories wide
3     Jonathan Kreisberg Trio : New for now
4     Peter Bernstein Quartet : Somethin's burnin'
5     Peter Bernstein Quintet : Brain dance
6     Peter Bernstein Trio : Earth tones
7     Schnittke, Alfred: In memoriam ; Viola concerto
8     Wes10brass : Old friends


 New acquisitions at Archaeological Museum
 

1     'Prehistoric technology' 40 years later : 'Prehistoric technology' 40 years later
2     Austad, Ingvild: Trær og tradisjon
3     Celtic art in Europe
4     Deer and people
5     Diaconu, Vasile: Depresiunea neamt
6     Dreyer, Lisbeth: Vestlandshagen
7     Dødens kulturminner (Vol. 168 av: Årbok (Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevari
8     Frantzen, Allen J.: Food, eating and identity in early medieval England
9     Garvan, Daniel: Contributii la cunoasterea culturii precucucteni
10    Global rock art
11    Helleren i Jøssingfjord
12    Henriksen, Merete Moe: Stille vann har dyp bunn
13    Text (Vol. 1 av: Die Holzbauwerke (Vol. 1 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Ost
14    Abbildungen (Vol. 2 av: Die Holzbauwerke (Vol. 1 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk
15    Die Holzbauwerke (Vol. 1 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Osterburken III
16    Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Osterburken III
17    Kompendium zum römischen Holzbau (Vol. 2 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Ost
18    Krogh, Thomas: Hermeneutikk
19    Maher, Ruth Ann: Landscapes of gender, age and cosmology
20    Medieval childhood
21    Mehl, Ingvild Kristine: Cultural landscape development in western Norway, potentia
22    The Oxford illustrated history of medieval Europe
23    Paths to complexity
24    Sandmo, Erling: Tid for historie
25    Stene, Kathrine: Gråfjellprosjektet Bind 4 I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse
26    Varberg, Jeanette: Fortidens slagmarker
27    Viking worlds
28    With, Ruben: Jordkjemiske undersøkelser av røysfeltet på Orestad, Klepp
29    With, Ruben: Konserveringsrapport for kobberlegeringsspenne (S13259) fr