MENY

Library acquisitions in June

This is a listing of new books and other materials aquired at UBiS during June.

Cover of the book

LIBRARY AT ULLANDHAUG        
LIBRARY IN BJERGSTED     
LIBRARY AT ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

E-books


New acquisitions at Ullandhaug
 

000 GENERALITIES ; RESEARCH ; COMPUTER SCIENCE

028 CHILDRENS LITERATURE

070 JOURNALISM

100 PHILOSOPHY ; PSYCHOLOGY

200 RELIGION

300 SOCIAL SCIENCES

330 ECONOMICS ; TOURIST INDUSTRY

340 LAW

350 PUBLIC ADMINISTRATION

360 SOCIAL PROBLEMS AND SERVICES

370 EDUCATION

380/90 COMMERCE, TRANSPORTATION ; CUSTOMS, FOLKLORE

400 LANGUAGE

500 NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

610 MEDICINE AND HEALTH

620 ENGINEERING AND ALLIED OPERATIONS

640 HOTEL AND CATERING

650 MANAGEMENT AND AUXILIARY SERVICES

660 CHEMICAL ENGINEERING ; BUILDINGS

700 THE ARTS : ARCHITECTURE, FILM, MUSIC, SPORTS

800 LITERATURE AND RHETORIC

900 HISTORY, GEOGRAPHY AND AUXILIARY DISCIPLINES

E-BOOKS

DVD

SERIES

PhD THESES

 


000 GENERALITIES ; RESEARCH ; COMPUTER SCIENCE
 

1     Hrúz, Branislav: Modeling and control of discrete-event dynamic systems
               003.8
2     Seife, Charles: Virtual unreality
               025.04

 

028 CHILDRENS' LITERATURE
 

3     Baltscheit, Martin: Felline, professor Pål og kjemisettet
               028.5
4     Belsvik, Rune: Kjendisen
               028.5
5     Bendixen, Solveig Blindheim: Teo tøffar seg
               028.5
6     Berge, Atle: Matias Maradona
               028.5
7     Daynes, Katie: Den underlege draken
               028.5
8     Dreyer, Lisbeth: Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar
               028.5
9     Grusomme favoritter
               028.5
10    Heinlein, Sylvia: Dei hemmelege superheltane
               028.5
11    Jonsmoen, Unni-Lise: Johannes i vinden
               028.5
12    Kaldhol, Marit: Zweet
               028.5
13    Karrebæk, Dorte: Frida F
               028.5
14    Kirkegaard, Ole Lund: Frode og de andre skøyerne
               028.5
15    Knudsen, Sverre: Aarons hevn
               028.5
16    Kaaberbøl, Lene: Gjenkommeren
               028.5
17    Likar, Gudrun: Prinsesse Fibi og draken
               028.5
18    Markhus, Vegard: Epleslang
               028.5
19    Muszynski, Eva: Cowboy-Claus og den prompande ponnien
               028.5
20    Myklebust, Hilde: Bjørkebokstavar
               028.5
21    Nortun, Harald: Eksperimentet
               028.5
22    Punter, Russell: Den krokete mannen
               028.5
23    Scieszka, Jon: Frank Einstein og antimateriemotoren
               028.5
24    Sævareid, Heidi: Slipp hold
               028.5
25    Øya (Vol. 2 av: Igland, Torborg: [beta]
               028.5
26    Kaldestad, Roald: To hundre og sekstini dagar
               028.5
27 Ask, Lene: D for tiger
28 Blerk, René van: En strålende dag
29 Bredow, Katarina von: Hun & han
30 Ersland, Bjørn Arild: Naboen er en heks
31 Hansen, Thore: Løvebrøl og munter snabelmusikk
32 Meyer, Stephenie: Under en ny måne
33 Nyhus, Kaia Dahle: Pappaer overalt
 

070 JOURNALISM
 

27    Røsler, Alexander: Dokumentarfilmens spesielle utfordringer
               070.18
28    Figenschou, Tine Ustad: Al Jazeera and the global media landscape
               079.174927

 

100 PHILOSOPHY ; PSYCHOLOGY
 

29    Innføring i filosofi til ex.phil.
               109
30    Nagel, Jennifer: Knowledge
               121
31    Hessen, Dag O.: Livet fra A til Å
               128
32    Chudnoff, Elijah: Cognitive phenomenology
               142.7
33    Gerrig, Richard J: Psychology and life
               150
34    Larsson, Göran: Skamfert
               152.44
35    Dyer, Wayne W.: Fra ønske til virkelighet
               153.3
36    Haugen, Richard: Barns utvikling i barnehagealder
               155.4
37    Borre, Nanett: Små, glade bein
               155.412
38    Aasland, Margrete Wiede: Barna og seksualiteten
               155.412
39    Øvreeide, Haldor: Samtaler med barn
               155.413
40    Eide-Midtsand, Nils: Boltrelek og lekeslåssing : større rom i barnehagen og små
               155.418
41    Marshall, George: Don't even think about it
               155.9
42    Guirdham, Maureen: Interactive behaviour at work
               158.26
43    Dahl, Kjell: Når frykten styrer på arbeidsplassen
               158.7
44    Ahmed, Sara: The promise of happiness
               170
45    Schwartz, Barry: Practical wisdom
               170.44
46    Internet research ethics
               174
47    Gulden, Bror Petter: Etikk, moral og revisjon
               174.4
48    Vetlesen, Arne Johan: The denial of nature
               179.1
49    Ellefsen, Rune: Med lov til å pine
               179.3
50    The Oxford handbook of continental philosophy
               190
51    Hobbes, Thomas: Leviathan, eller En kirkelig og sivil stats innhold, form Del 3 og 4
               192
52    Compagnon, Antoine: En sommer med Montaigne
               194

 

200 RELIGION
 

53  Vekkelsens møtesteder (Vol. 57 av: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis
               269.2

 

300 SOCIAL SCIENCES
 

54    Flick, Uwe: An introduction to qualitative research
               300.72
55    Metodefestival og øyeblikksrealisme
               300.72
56    Wadel, Cato: Feltarbeid i egen kultur
               300.72
57    Aase, Tor Halfdan: Skapte virkeligheter
               300.72
58    After Bourdieu
               301
59    Augoustinos, Martha: Social cognition
               302.12
60    Hjarvard, Stig: The mediatization of culture and society
               302.23
61    Vaagan, Robert: Medieskapt
               302.23
62    Hagen, Aina Landsverk: Meningers mot
               302.231
63    Hwang, Philip: Gruppepsykologi
               302.3
64    Jenkins, Richard: Social identity
               302.5
65    Critical development theory
               303.4
66    Når verden banker på
               303.482
67    Søbye, Espen: Folkemengdens bevegelse 1735-2014
               304.609481
68    Bjørnebekk, Wenche: Påkledd i dusjen
               305.235
69    Arntzen, Marion: Så falt brikkene på plass
               305.3
70    Overå, Stian: Kjønn - barndom - skoleliv
               305.3083
71    Bjørnholt, Margunn: Modern men
               305.31
72    Zimbardo, Philip: Man (dis)connected
               305.31
73    Moi, Toril: What is a woman?
               305.42
74    Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv
               305.42
75    Wilson, Elizabeth A.: Psychosomatic
               305.4201
76    Wolkowitz, Carol: Bodies at work
               306.36
77    Body/sex/work
               306.3615
78    Arntzen, Mari Grinde: Perfekt
               306.4
79    McGonigal, Jane: Reality is broken
               306.487
80    Religion on the edge
               306.6
81    Urban rivers
               307.121609
82    The Oxford handbook of classics in public policy and admin
               320
83    Rønning, Rolf: Vårt politiske Norge
               320.9481
84    Demokrati
               321.8
85    Viksveen, Thor: De som styrte Norge
               324.248
86    Skirbekk, Tarjei: Hvordan vinne valg
               324.7
87    Jørgensen, Sten Inge: Globale utfordringer
               327
88    Naboer i frykt og forventning
               327.481047


 

330 ECONOMICS ; TOURIST INDUSTRY
 

89    Counting on Marilyn Waring
               330.082
90    Demokrati eller kapitalism?
               330.94
91    Selberg, Rebecca: Femininity at work
               331.6
92    Beck, Ulrich: Vad innebär globaliseringen?
               337
93    Foodies and food tourism
               338.4791
94    Hall, C. Michael: Tourism and social marketing
               338.4791
95    Synnestvedt, Terje: Makroøkonomi i korte trekk
               339

 

340 LAW

96    Luhmann, Niklas: A sociological theory of law
               340.115
97    Narvland, Runar: Trygderett i et nøtteskall
               344.02
98    Eilertsen, Bjørnar: Juss for helsesøstre
               344.04
99    Norge : Helseforskningsloven
               344.04
100   Woxholth, Geir: Selskapsrett
               346.06
101   Berg, Eli: Hold munn eller gå!
               353.6
96    Luhmann, Niklas: A sociological theory of law
               340.115
97    Narvland, Runar: Trygderett i et nøtteskall
               344.02
98    Eilertsen, Bjørnar: Juss for helsesøstre
               344.04
99    Norge : Helseforskningsloven
               344.04
100   Woxholth, Geir: Selskapsrett
               346.06

 

350 PUBLIC ADMINISTRATION
 

101   Berg, Eli: Hold munn eller gå!
               353.6

 

360 SOCIAL PROBLEMS AND SERVICES

102   Modernising social work
               361.3
103   Aamodt, Laila Granli: Den gode relasjonen
               361.3
104   Ivarsson, Barbro Holm: MI - motiverende samtaler
               361.32
105   Nyseter, Tore: Velferd på avveie
               361.65
106   Individuell plan
               362.1
107   Sosial innovasjon
               362.1
108   Nelson, Sioban: Creating the health care team of the future
               362.1068
109   Palliativ medicin
               362.175
110   Familier i motbakke
               362.2042
111   Snoek, Jannike Engelstad: Mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet
               362.2083
112   Leifman, Håkan: Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn
               362.29
113   Palmblad, Eva: Medberoende och moral
               362.29
114   Amundsen, Janne Ekeberg: Barn i rusbelastede familier
               362.2913
115   Eksepsjonell velferd?
               362.5
116   Drugli, May Britt: Barn som vekker bekymring
               362.7
117   Storhaug, Anita Skårstad: Barnevernets forståelse av farskap
               362.7085
118   Jacobsen, Heidi: Foster care - an opportunity for young children
               362.733
119   Harsem, Anne-Britt: Brev til min datter
               362.76
120   Aasland, Margrete Wiede: -si det til noen-
               362.76
121   Pettersen, Trine: Lyspunktet
               362.8292
122   Khan, Nazish: Da himmelen falt
               362.84
123   Wangberg, Ida Søraunet: På anbud
               362.9481
124   Risk analysis IX
               363.1
125   Motmæle
               364
126   Thorkildsen, Inga Marte: Du ser det ikke før du tror det
               364.155

 

370 EDUCATION
 

127   Foros, Per Bjørn: Angsten for oppdragelse
               370.1
128   Praktisk kunnskap som profesjonsforskning
               370.113
129   From vocational to professional education
               370.115
130   Moving critical literacies forward
               370.115
131   Strandberg, Leif: Vygotskij, barna og den lange læringsreisen
               370.152
132   International handbook of research on teachers beliefs
               371.102
133   Jensen, Roald: Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering
               371.102
134   Nielsen, Ole Ditlev: Forandringspædagogik
               371.102
135   Hargreaves, Andy: Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler
               371.12
136   Samnøy, Solrun: På samme lag
               371.192
137   Gunnulfsen, Ann Elisabeth: En skoleleders dagbok
               371.2
138   Gamlem, Siv Therese Måseidvåg: Tilbakemelding for læring og utvikling
               371.27
139   Gotaas, Anne Cathrine: Omvendt undervisning
               371.3
140   Haug, Kristin Holte: Se min fortelling
               371.334
141   Farber, Matthew: Gamify your classroom
               371.337
142   Rasmussen, Mine: Læring og vejledning i praksis
               371.42
143   Vråle, Gry Bruland: Veiledning når det røyner på-
               371.42
144   Tjomsland, Hege Eikeland: Læring og trivsel i en helsefremmende skole
               371.71
145   Språkmangfold i utdanning
               371.829
146   Olsen, Mirjam Harkestad: Sammen for elevers psykososiale miljø
               371.9046
147   Mortensen, Elsebeth: Blinde børns læsning
               371.911
148   Ogden, Terje: Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge
               371.93
149   Ask, Cathrine: Hverdagslæring i barnehagen
               372.21
150   Johannessen, Charlotte U.: Relasjonsbygging i barnehagen
               372.21
151   Kinge, Emilie: Utfordrende atferd i barnehagen
               372.21
152   Lunde, Svanaug: Snart førsteklassing
               372.21
153   Profesjon og kritikk
               372.21
154   Sælebakke, Anne: Barn i balanse
               372.21
155   Thoresen, Ingeborg Tveter: Barnehagelæreren
               372.21
156   Research in early childhood education for sustainability
               372.2107
157   Tønnessen, Finn Egil: Can we read letters?
               372.43
158   Penne, Sylvi: Muntlige tekster i klasserommet
               372.622
159   Att bryta innanförskapet
               378.042

 

380/90 COMMERCE, TRANSPORTATION ; CUSTOMS, FOLKLORE
 

160   Eventyr fra mange land
               398.2
161   Warner, Marina: Once upon a time
               398.209


 400 LANGUAGE      
 

162   Gee, James Paul: Unified discourse analysis
               401.41
163   Scollon, Ronald: Intercultural communication
               401.41
164   Horobin, Simon: An introduction to Middle English
               427.02
165   A (del av: Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
166   C (del av: Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
167   Tekstsamling (del av: Signatur 3
               439.8286

 

 500 NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

168   Oldervoll, Tore: Sinus for ettårig forkurs
               510
169   Kroknes, Tom-Erik: Lærerveiledning
               510.2
170   Kroknes, Tom-Erik: Lærerveiledning
               510.2
171   Kroknes, Tom-Erik: Lærerveiledning
               510.2
172   Lærerveiledning (del av: Grunnbok 5B (del av: Matemagisk
               510.2
173   Lærerveiledning (del av: Grunnbok 5A (del av: Matemagisk
               510.2
174   Oppgavebok (del av: Grunnbok 5B (del av: Matemagisk
               510.2
175   Oppgavebok (del av: Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 3A
               510.2
176   Oppgavebok (del av: Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 3B
               510.2
177   Oppgavebok (del av: Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 4A
               510.2
178   Oppgavebok (del av: Grunnbok 5A (del av: Matemagisk
               510.2
179   Puggaard Hansen, Bo: Algoritmer og datastrukturer
               510.212
180   Løsningsforslag til 8. utgave (del av: Matematikk for økonomi og samfunnsfag
               510.243
181   Moore, Holly: MATLAB for engineers
               510.285
182   Bueie, Henning: Regneark for lærere
               510.7
183   coSinus for ettårig forkurs (del av: Oldervoll, Tore: Sinus for ettårig forkurs
               510.76
184   Halmos, Paul R.: Naive set theory
               511.32
185   Adams, Robert A.: Calculus
               515
186   Lorentzen, Lisa: Kalkulus - med én og flere variable
               515
187   Saint-Aubain, Philip Anton de: Finn formelen
               519.2
188   Game theoretic analysis of congestion, safety and security
               519.3
189   Aasprang, Gunnhild B.: Observatoriet
               522.19481
190   Wade, Leroy G.: Organic chemistry
               547
191   Osland, Erna: Når det regnar i Afrika
               551.5
192   Müller, Reidar: Det som ble Norge
               554.81
193   Berg, Jeremy M.: Biochemistry
               572
194   Brock biology of microorganisms
               579
195   Karlsen, Pål: Steinsoppen
               579.6
196   Løken, Marianne: Havdypet
               591.77
197   Klann, Magne: Piip-show
               598


610 MEDICINE AND HEALTH


198   Masters, Kathleen: Nursing theories
               610.7301
199   Bergem, Anne Kristine: Forstå
               610.730699
200   Ivarsson, Barbro Holm: Den motiverende samtale
               610.730699
201   Chesnay, Mary de: Nursing research using participatory action research
               610.73072
202   Grove, Susan K: Understanding nursing research
               610.73072
203   Hushovd, Odd Toralf: Aktivitetsbok
               612
204   Ernæring
               613.2
205   Palmblad, Eva: Kropp och politik
               613.7
206   Gran, Bernt: Hundreår med hodebry
               614.1
207   Olsen, Lars André: Praktisk medikamentregning
               615.01
208   Bevegelse, liv og forandring
               615.82
209   Bunkan, Berit Heir: Wilhelm Reich og Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen-trad
               615.8207
210   Intensivsykepleie
               616.028
211   Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor
               616.0754
212   Bjørke, Gerd: Å leve med skoliose
               616.73
213   Ribe, Kristin: Ut av selvskading
               616.8582
214   Hostrup, Hanne: Vil du vide det, du ved?
               616.8914
215   Layard, Richard: Thrive
               616.8914
216   Stiegler, Jan Reidar: Emosjonsfokusert terapi
               616.8914
217   Solheim, Kirsti: Demensguiden
               616.976898
218   Klinisk onkologi
               616.994
219   Karlsen, Kjersti: Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom
               618.9289

 

 620 ENGINEERING AND ALLIED OPERATIONS
 

220   Hibbeler, R.C.: Engineering mechanics
               620.103
221   Callister, William D.: Materials science and engineering
               620.11
222   Hibbeler, R.C.: Mechanics of materials
               620.11
223   Hjalmarson, Jenny: Förflyttningskunskap och ergonomi i vården
               620.82
224   Zolotuchin, Anatolij B.: Introduction to petroleum reservoir engineering
               622.14
225   Skaugen, Erik: Kompendium i boring
               622.243
226   Haugen, Finn: Praktisk reguleringsteknikk
               629.8640 HOTEL AND CATERING
 

227   Jørgensen, Helge: Gjestfrihet som jobb
               647.94068
228   Jørgensen, Helge: Planlegging og drift av hoteller og restauranter
               647.94068

 

650 MANAGEMENT AND AUXILIARY SERVICES
 

229   Høylie, Knut: God regnskapsføringsskikk
               657
230   Havstein, Bjørgunn: Finansregnskap
               657.3
231   Oppgaver og løsninger (del av: Havstein, Bjørgunn: Finansregnskap
               657.3
232   Gulden, Bror Petter: Den eksterne revisor
               657.45
233   Albright, S. Christian: Management science modeling
               658
234   Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (del av: Hoff, Kjell Gunnar: Grunnleggende
               658
235   Sending, Aage: Innføring i bedriftsøkonomi
               658
236   Kaldestad, Yngve: Verdivurdering
               658.15
237   Bøgh Andersen, Lotte: Styring og motivation i den offentlige sektor
               658.314
238   Semundseth, Rune: Medarbeiderkoden
               658.314
239   Hennestad, Bjørn W.: Kulturbevisst ledelse
               658.402
240   Brunstad, Paul Otto: Klokt lederskap
               658.409
241   Dvergsdal, Dagrun: Expanding your leadership
               658.409

 

 660 CHEMICAL ENGINEERING ; BUILDINGS

No new titles this month.
 


700 THE ARTS : ARCHITECTURE, FILM, MUSIC, SPORTS
 

242   Lepperød, Janne: Kunst, håndverk, teknologi og design
               707
243   Hvattum, Mari: Hva er arkitektur
               720
244   Smuss
               741.5
245   Brochmann, Jo T.: Tagging
               751.73
246   Den Andre norske filmhistorien
               791.4309481
247   Hede, Peter Büchner: Pædagogisk idræt
               796.07
248   Styrketrening
               796.07
249   Kirk, David: Physical education futures
               796.071

 

 800 LITERATURE AND RETHORIC


250   Parker, Robert Dale: How to interpret literature
               801.950904
251   Genre and the new rhetoric
               808
252   Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid
               808
253   Abbott, Andrew Delano: Digital paper
               808.066
254   Eide, Tormod: Retorisk leksikon
               808.503
255   The Cambridge companion to Cormac McCarthy
               813
256   Kim, Suki: Without you, there is no us
               818.603
257   St. Aubyn, Edward: The Patrick Melrose novels
               823
258   Andersson, Lena: Egenmäktigt förfarande
               839.738
259   Andersson, Lena: Rettsstridig forføyning
               839.738
260   Mykle, Agnar: Prinsessen på bordet!
               839.82
261   Mykle, Agnar: Kjære lille Moff
               839.82
262   Mykle, Agnar: Mykle og Bergen
               839.82
263   Sværen, Jørn H.: Dronning av England
               839.82
264   Fidjestøl, Alfred: Frå Asker til Eden
               839.8209
265   Den Engelske kanal
               839.821
266   Nielsen, Christopher: Holocaustmusikalen
               839.8228
267   Modiano, Patrick: Så du ikke går deg bort
               843
268   Modiano, Patrick: Søndager i august
               843
269   Modiano, Patrick: Ungdomstid
               843
270   Modiano, Patrick: Gater i mørke
               843


900 HISTORY, GEOGRAPHY AND AUXILIARY DISCIPLINES
 

271   Rogan, Eugene L.: The fall of the Ottomans
               940.356
272   A Companion to Britain in the later Middle Ages
               941.03
273   Regesta Norvegica
               948.102
274   Jordåen, Runar: Wilhelm F.K. Christie
               948.1034
275   Pahr-Iversen, Engwall: 60-tallet
               948.3422
276   Dadrian, Vahakn N.: The history of the Armenian genocide
               956.62
277   Berge, Torunn: Egypt
               962
278   Underlid, Even Sandvik: Det nye Cuba
               972.91
279   Keen's Latin American civilization
               980

 

 SERIES

283   Edwards, C.H.: Elementary linear algebra
286   Kibuishi, Kazu: Steinvokteren
288   Lien, Jan R.: Mekanikk
292   Richmond, Mary Ellen: Friendly visiting among the poor
293   Røste, Inger Johanne: Løven og gutten som ble glad
294   Salinas, Veronica: Sulten
296   Yang, Xue Ting: Et annet sted
 


 PHD THESIS
 

290 Muruzábal-Lecumberri, Izaskun: DNA base excision repair

287 Laugaland, Kristin Alstveit: Transitional care of the elderly from a resilience perspec

295 Shogin, Dmitry: Diffusive and non-perfect fluids in anisotropic spacetimes

 

DVD
 

1 Mad men

 

 E-BOOKS

1. Biran, A: Ship hydrostatics and stability
2. Corby, B: Child abuse: An evidence base for confident practice
3. Foskett, D: The Theory of hospitality and catering
4. Innovation studies: Evolution and future challenges
5. Kerzner, H: Project management workbook and PMP/CAMP exam study guide
6. Kotler, P: Principles of marketing
7. Osofsky, J: Clinical work with traumatized young children
8. Raguenaud, V: Bilingual by choice: Raising kids in two (or more!) languages
9. Seismic design of buildings to Eurocode 8
10. Ward, P: Documentary: The Margins of Reality

 

New acquisitions in Bjergsted


BOOKS

SHEET MUSIC

DVD's AND CD's

 

BOOKS

1     Waagen, Wenche: Kulturskole
               A 22
2     Kultur former framtida
              B 100
3 Imsen, Gunn: Elevens verden
               B 41
4     Imsen, Gunn: Lærerens verden
               B 42
15    Evalueringsrapport
16    Husvarming
17    Høstsesongen 2012 Stavanger Konserthus
18    Jensen, Sigmund: Stavanger konserthus
19    Kunst i Stavanger konserthus
20    Noteeksempler (del av: Grinde, Nils: Joseph Haydn, 1732-1809
21    Stavanger konserthus
22    To nye skoler i Bjergsted
23    Vibrasjoner

 

SHEET MUSIC       
 

1     Glinka, M.I.: Grosses sextett für 2 Violinen, Viola, Violoncello, Contra
               G 401
2     Mozart, Leopold: Concerto [Musiktryck]
               H 2111
3     Lieder-Album II (Vol. 2[a] av: Strauss, Richard: Lieder-Album
               S 203
4     Beethoven, Ludwig van: Schottische, irische und walisische Lieder (Auswahl aus Op
               S 221
5     Beethoven, Ludwig van: Schottische, irische und walisische Lieder (Auswahl aus Op
               S 221
6     Beethoven, Ludwig van: Schottische, irische und walisische Lieder (Auswahl aus Op
               S 221
7     Chance, John Barnes: Incantation and dance
               X 10
8     Aagaard-Nilsen, Torstein: Norwegian dance
               X 10
9     Korngold, Erich Wolfgang: Mariettas Lied zur Laute aus der Oper Die tote Stadt
               X 5

 

DVD's

No acquisitions this month.


CD's

1 BenReddik : Gjemsel
2 Syngende skuespillere

 


 New acquisitions at Archaeological Museum
 

1     Archaeology and crafts
2     Ei bok frå Høle
3     Borgen, Liv: Botanisk hage 1814-2014
4     Eketorps veckningar (Vol. 63 av: Stockholm studies in archaeology
5     Kontny, Bartosz: Nowinka
6     Kulturgjenstander og gjenstandskultur (Vol. 46 av: By og bygd (Oslo : 1943 : trykt utg.)
7     Ljunge, Magnus: Bortom avbilden
8     Lutnæs, Eva: Plantefarging
9     Mania, Dietrich: Zur Geologie und Stratigraphie der pleistozänen Becken von
10    Maraszek, Regine: The Nebra Sky-disc
11    Meller, Harald: Archäologie in Armenien II
12    Multidisciplinary studies of the Middle Palaeolithic recor (Vol. 69 av: Veröffentlichungen
13    Mythos Hammaburg (Vol. 107 av: Veröffentlichung des Helms-Museums
14    Nicolay, Johan: The splendour of power
15    The Oxford handbook of neolithic Europe
16    Paszkiewicz, Borys: Moneta w dawnym Gdansku
17    Picturing the Bronze Age
18    Pipeline : Archäologie
19    Smykker
20    Vestfoldbaneprosjektet
21    Åsen, Per Arvid: Norske klosterplanter