Bli studentassistent ved Institutt for barnehagelærerutdanning!

Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med faglig relevant jobb studieåret 2023-2024. Søknadsfrist 25.mai.

Published Endret

Som studentassistent kan du bidra til medstudenters læringsopplevelser på mange og viktige måter, særlig ved å formidle fagstoffet fra et studentperspektiv. Som student kan du kommunisere fagstoff med en annen vinkling enn en erfaren foreleser kan.

Oppgaver for en studentassistent kan inkludere å bidra med å arrangere seminarer og gruppearbeid, tilrettelegge og veilede praktiske oppgaver, gi tilbakemeldinger på innleveringer og registrere oppmøte på obligatoriske aktiviteter. Alt arbeid vil foregå i samarbeid med og under veiledning av faglærere.

Stillingene som studentassistent er en sjelden mulighet til å skaffe seg en faglig relevant deltidsjobb, som kan være et viktig bidrag til din CV.

Søknad

Send en kortfattet søknad og CV til studiekoordinator Karin Berner på e-post karin.berner@uis.no innen 25.mai 2023. Si kort noe om deg selv og dine faglige interesser.

Hvorfor bli studentassistent?

Her er fem gode grunner!

1. Relevant jobberfaring på CVen gir deg et forsprang

Arbeidsgivere ser ikke bare på utdanning når de rekrutterer. En jobb som studentassistent gir deg relevant jobberfaring allerede før du er ferdig utdannet. Gjennom å kombinere jobb og studier viser du også at du er strukturert og at du har god arbeidskapasitet.

2. Det er en betalt og ettertraktet jobb med sterk signaleffekt

Det er en deltidsstilling som kan kombineres med å være student på både heltid og deltid. Å ha vært studentassistent signaliserer noen viktige kompetanser: Du er dyktig, engasjert og motivert. 

3. Det er faglig utviklende

Det finnes knapt noen bedre måte å lære på enn å lære bort. Ved å forklare fagstoff til medstudenter utvikler du selv en dypere forståelse av faget. Det stimulerer også kreativiteten og kommunikasjonsevnene dine, fordi du må forholde deg til studenter med ulik bakgrunn og kompetanse.

4. Det er personlig utviklende

Du vil oppleve gleden av å se hvordan medstudenter, på grunn av din hjelp, skjønner en vanskelig teori som du selv nylig strevde med – og skjønte til slutt.  

5. Du blir god i teamarbeid og bygger nettverk

Som studentassistent får du muligheten til å bygge viktige sosiale og faglige nettverk ettersom du samarbeider tett med studenter og faglærere. Gode samarbeidsevner verdsettes høyt i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Innholdet i stillingen som studentassistent vil variere noe fra emne til emne. Alt arbeidet er i samarbeid med og under veiledning av faglærere. Arbeidsoppgavene kan være:

BULL (1. trinn): Gruppeveiledning tilknyttet faglig fremlegg og gruppearbeid hvor studentene skal øve på ulike observasjons- og dokumentasjonsmetoder.

Internasjonalisering: Bidra i Internasjonal uke sammen med utenlandske studenter som komme til UiS.

Det vil også være behov for assistenter til et samarbeid med biblioteket i tilknytning til et pilotprosjekt med oppfølging av førsteårsstudenter med norsk som andrespråk.

NHB: Deltakelse på utflukter og i praktisk undervisning, veiledning og andre støttetimer.

SRLE: Veiledning og tilbakemelding på gruppeoppgaver, samt forberedelse til eksamen.

STM: Veiledning i seminarer og andre undervisningsopplegg, faglig støtte for studentene til å utvikle en forståelse av matematikk med utgangspunkt i bruk av målbare enheter i uterommet, og veiledning knyttet til oppsett av skisse.

Kvalifikasjoner, arbeidstid og lønn
Kvalifikasjoner

Som studentassistent skal du ha kommet minst ett år lenger i studiet enn de studentene du skal gi assistanse til eller veilede. Du må ha minst karakter C i emnet som du skal være studentassistent i.

Arbeidstid

Hvor mye en studentassistent jobber avhenger av opplegget faglærerne lager. Det kan variere fra noen timer en enkelt uke til 10 timer per uke. Arbeidstimer inkluderer alltid kontakttid med studenter og tid til forberedelser. Dersom det blir kollisjon mellom egen obligatorisk undervisning eller praksis og jobben som studentassistent, vil det ikke bli registrert som fravær.

Lønn

Studentassistenter betales på timebasis i henhold til gjeldende statlig lønnsregulativ.