Hopp til hovedinnhold

Advokatfullmektig i Schjødt

Mathias Anker Paulsen husker tilbake til studietiden sin på UiS som spennende, kjekk og nyttig. I dag jobber han som advokatfullmektig hos Schjødt i Oslo.

Publisert: Endret:
Matthias Anker Paulsen
– Studietiden i Stavanger gav meg mulighet til å og ta del i et sunt, hyggelig og jordnært studentmiljø, forteller Mathias Anker Paulsen.
  • Navn: Mathias Anker Paulsen
  • Yrke og arbeidsgiver: Advokatfullmektig hos Schjødt i Oslo under avdeling for Bank, Finans og Restrukturering.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Jeg tror de fleste ser tilbake på studenttiden som veldig spennende og kjekk. Ved UiS stiftet jeg bekjentskap med flere jeg i dag anser som svært gode venner, som nå også er kollegaer. Ellers husker jeg studentmiljøet på jussen i Stavanger som svært hyggelig og inkluderende. Da miljøet er noe mindre enn ved UiB og UiO, får man muligheten til å bli kjent med medstudenter på tvers av kullene. Så var det også kjekt å spille fotball for juristforeningens fotballag JUFOlona .

Hvilke muligheter gav jus-studiet i Stavanger deg? 

Studietiden i Stavanger gav meg mulighet til å og ta del i et sunt, hyggelig og jordnært studentmiljø. Gjennomgående var foreleserne dyktige innenfor sine områder, og interesserte i studentenes faglige utvikling. Det er god takhøyde for faglige diskusjoner med både forelesere og medstudenter. Gjennom juristforeningen JUFO ble man også eksponert for potensielle fremtidige arbeidsgivere gjennom diverse arrangementer.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det er vanskelig å peke ut en spesifikk del som har vært mest nyttig. Studiet som helhet gir en kunnskapsplattform å bygge videre på i arbeidslivet. Grunnleggende kunnskap om rettsvitenskap, i kombinasjon med en god del skrivetrening og gode seminarer med oppgaveløsing, er deler av studiet ved UiS jeg føler jeg har fått mye igjen for i arbeidslivet.

Hva liker du best med jobben din?  

Jeg jobber som advokatfullmektig hos Schjødt i Oslo under avdeling for Bank, Finans og Restrukturering. Jeg jobber hovedsakelig med restruktureringer og insolvensrettslige spørsmål, herunder som saksbehandler i konkursbo. Jobben er krevende og med høyt tempo, men da også til gjengjeld svært interessant og lærerik. Jeg jobber med flere av landets fremste jurister og advokater innenfor sine områder, og har derfor mulighet til å lære av de beste. Dette – i kombinasjon med et ungt og dynamisk arbeidsmiljø – er det jeg liker best med jobben min.  

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter? 

  1. Studenttiden skal være kjekk. Det er viktig å finne måter å studere på som gir positiv energi. Min "go to" var ofte å løse oppgaver i kollokviegrupper med medstudenter. Å ha en god kollokviegruppe er sosialt, lærerikt og utfordrende, samtidig som man blir tvunget til å jobbe mot tidsfrister og å "snakke" juss. Dette er ferdigheter som kommer godt med i det praktiske liv, og som man i liten grad blir prøvd i på studiet.

  2. Jeg var også glad i å trene ved siden av studiene – å trene gir masse energi som kommer godt med i studiehverdagen. Det er viktig å holde på gode treningsrutiner også i hektiske eksamenstider.

  3. I tillegg vil jeg slå et slag for å skrive mer. Ved å skrive bearbeider man aktivt stoffet man jobber med, i motsetning til det å passivt ta imot kunnskap ved å lese. Når man har opparbeidet seg en grunnforståelse for det rettsområdet man studerer, vil det å utfyllende skrive praktikumsoppgaver eller teorioppgaver ofte bidra til økt forståelse. Ofte oppdager man problemstillinger underveis man ikke tidligere har tenkt på. I tillegg utvikler man skriveferdighetene sine, og blir vant til å løse og skrive eksamensliknende oppgaver.  

UiS Alumni

UiS Alumniportal

UiS Alumni er ditt eksklusive nettverk med over 11.000 registrerte medlemmer fra UiS. Her kan du holde kontakten med tidligere medstudenter, universitetet, starte diskusjoner, planlegge nettverkstreff, holde fagkunnskapen og direkte invitasjoner til seminarer, fagdager eller andre arrangement som er relevant for ditt fagfelt. Medlemmer av UiS-nettverket får også fordeler ved universitetsbiblioteket og ved SiS sportssenter. Ønsker du å komme i kontakt med andre UiS-alumner eller hjelpe til med alumniarbeidet, så meld deg inn i vårt nettverk og ta gjerne kontakt på alumni@uis.noMeld deg inn her.

Dette jobber vi med nå

Guro og Anne hadde utveksling på Svalbard

Guro Skarstein og Anne Louise Gilling deler sine erfaringer fra sommeren de studerte ved UNIS på Svalbard.

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

David jakter på ulovlige varer

– På Østlandsterminalen kommer det inn millioner av postforsendelser hvert år. Tempoet er høyt og mengden er stor. Vi er...

Silje jobber som toller på finskegrensa

– Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi. Vårt arbeidsområde er ganske unikt.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...

Jobber som regissør og fotograf

Stian Skjerping har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå som regissør og fotograf i Screen St...