Hopp til hovedinnhold

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi snakker om kvalitet og utvikling i barnehage, skole og SFO.

Publisert: Endret:
Læringsmiljøkonferansen 2020
  • Ble arrangert for andre gang 3. - 4. november 2020
  • Tema: Fellesskap, forskning og fornyelse - kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO
  • Digital konferanse som følge av korona
  • Foreløpige tall viser at over 1 000 deltakere har vært innom konferansen i løpet av hver dag

Selv om Læringsmiljøkonferansen er over for denne gang, sitter vi igjen med godt påfyll av fag og eksempler fra hverdagen. En av foredragsholderne var daglig leder i Tjodmarka barnehage, Ragnhild Eielsen Wiig. Hvordan har hun og personalet i barnehagen brukt forskning til utviklingsarbeid og å løfte kvaliteten?

– Vi ønsket å gå fra kvalifisert synsing til et teoretisk ståsted, sa hun under konferansen og viste til hvordan de hadde tatt tak i en konkret utfordring for å løfte kvaliteten til hele barnehagen: konflikter knyttet til utelek.

– Vi vurderte om vi ville innføre flere regler for hvordan vi behandler hverandre sånn og sånn, eller om vi skulle se til forskning. Det ble det siste, sa hun og forklarte hvordan de hadde gått frem:

–  Det vi fant ut var at vi måtte tilegne oss mer kunnskap om lek og barns forutsetninger for å kunne leke. Vi lærte blant annet om hva tilknytning har å si for lek. Det å føle trygghet, å stole på at det alltid er noen som vil deg vel, det er viktig.

Hviletid og lekemiljø

Så la de frem andre påvirkningsfaktorer, for eksempel dette med hviletid.

– For oss voksne er det ekstremt viktig å kunne trekke oss tilbake og ta en pust i bakken i ny og ne. Slik er det for barn også. Hvile har mye å si for muligheten til å hente seg inn igjen. De må på lading, rett og slett, så vi innførte hviletid i forbindelse med måltidet.

Vi lærte blant annet om hva tilknytning har å si for lek. Det å føle trygghet, å stole på at det alltid er noen som vil deg vel, det er viktig.

Ragnhild Eielsen Wiig

Barnehagen opplevde da at måltidene ble roligere, alle fikk tid til å prate og barna kunne se for seg hva de ønsket å gjøre når de senere kom ut.

– I tillegg så vi på lekemiljøet. Hvordan inviterer vi barna til lek? Hva har vi fremme og hvor står det? Hvordan er den voksne en del av miljøet?

Eielsen Wiig fortalte at arbeidet ikke var gjort i en håndvending, og at nøkkelen lå i å gjøre prioriteringer og legge en plan.

– Så måtte vi se for oss målet, og hvilke steg som måtte til for at vi skulle komme oss dit. Hele veien har vi vært opptatt av at dette arbeidet skal inkludere hele personalet, slo hun fast som en av nøkkelfaktorene for å lykkes.

Læring og læringsmiljø – hvordan henger det sammen?

Fra denne høsten ble det innført nye læreplaner i skolen. Randi Myklebust Sølvik holdt et innlegg om hvordan de nye planene henger nøye sammen med læringsmiljø.

– Nå begynner den virkelige jobben, sa hun, – å gjøre dem om til en virkelighet på skolen som fungerer i møte med elevene. Verdisynet og prinsippene i læreplanene, det er det som skal komme elevene til gode. Det handler om hvordan vi kan få barn til å blomstre.

Hun mener derfor det er ekstra viktig å se på sammenhengen mellom læring og læringsmiljø – hvordan kan læreplanen gi oss enda bedre forutsetninger til å skape god læring og gode læringsmiljø.

– Det handler om hva elevene lærer om seg selv, hva de lærer om andre og hva de lærer i fag. Her er relasjonene og fellesskapet som finnes i en klasse viktig. Hvordan er relasjonene elever imellom og hvordan er relasjonen mellom elever og lærer?

Optimistisk på vegne av SFO

– Jeg har aldri vært så optimistisk på vegne av SFO som jeg er nå, sa Terje Wiik som er konsulent for SFO-nettverket.

Han var opptatt av å utvikle SFO som en vennskapsarena og mestringsarena.

– Vi må la flere barn kjenne på mestring gjennom den gode arenaen som SFO kan være til det. Det er ekstremt viktig at vi tenker SFO inn i en helhet i barnas hverdag. Barna bruker mange, mange timer og dager her, sa han og la til at SFO må legge til rette for god lek.

– Lek handler om å ha det gøy, være med venner og bruke fantasien.

Relasjoner mellom voksne og barn

Wiik har reist rundt på mange SFO’er i hele Norge og forteller at mange SFO’er  fremdeles føler seg som en gjest på skolen.

– «Vi låner det rommet eller det skapet», kan de si til meg når jeg er der ute, selv om de har vært der i mange, mange år. Tidligere har de ikke hatt rammer som gir SFO plass. Men vi må tenke at også SFO er et utstillingsvindu for skolen som helhet!

– «Æ blir mæ i møte med dæ», sa Wiik og fortalte om flere møter mellom SFO og nærmiljø. Han mener det er viktig å bygge omdømmet til SFO, sikre gode ledere og kontinuitet blant de ansatte.

– Vi må ut og fortelle hva vi gjør, hvordan og hvorfor. Det er viktig for alle barn å ha en arena å høre til, sa han og viste til en seksåring som hadde fortalt lokalavisen at han gikk på fotball og frokostklubben.

– For så viktig er SFO for mange barn. Det er et sted de føler de hører til.

Oversikt over dagens program

  • Fellesskap, forskning og fornyelse i barnehagen – Thomas Moser, professor ved Læringsmiljøsenteret
  • Hvordan inkludere personalet i å jobbe systematisk og forskningsbasert med kvalitetsutvikling i barnehagen? Ragnhild Eielsen Wiig, leder i Tjodmarka barnehage
  • Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet (del 2) – Ida Risanger Sjursø, stipendiat ved Læringsmiljøsenteret og vinner av regionale finalen i Rogaland av Forsker Grand Prix 2020
  • Fagfornyelsen og læringsmiljøet – Randi Myklebust Sølvik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsentere
  • Om den nasjonale utviklingen innenfor SFO – Terje Wiik, konsulent for SFO-nettverket
  • Avslutning - senterleder Dag Jostein Nordaker

Tekst: Ina Midttveit

– Nå begynner den virkelige jobben, å gjøre læreplanene om til en virkelighet på skolen som fungerer i møte med elevene. Det handler om hvordan vi kan få barn til å blomstre.

Randi Myklebust Sølvik

Vil du lese mer fra Læringsmiljøsenteret?

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Vil du ta doktorgrad hos oss?

Læringsmiljøsenteret har ledig stipendiatstilling knyttet til forskningsprosjekt om læreres psykososiale arbeidsmiljø.

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to s...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverkt...

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO....

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...

Store forhåpninger om å gjøre en forskjell for barn og unge

Læringsmiljøsenteret har flere nyansatte denne høsten. Bli kjent med hvem de er, og hvilke forventninger de har til sitt...

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen, den andre i rekken, blir holdt 3. - 4. november 2020.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.