Bærekraftig byggebransje

Endring skjer ikke av seg selv: Vil du bidra til at byggebransjen blir mer bærekraftig?

Published Endret

Illustrasjonsbilde byggingeniør

Byggingeniør

Som byggingeniør kan du fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av byer, nabolag, bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og mye mer!

Byggingeniør lab

Byggingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.

På studiet byggingeniør bachelor får du kunnskap om utfordringene byggebransjen møter i dag. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Uavhengig av hvilken studieretning du velger, får du kompetanse som bidrar direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden.

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging eller teknisk planlegging. Les mer om byggingeniør praksis.

Praksis

I femte semester kan du velge praksisemne, i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige.. Dette er god mulighet å prøve ut arbeidslivet som byggingeniør, få praktisk erfaring og knytte kontakter i din framtidige bransje. Her vil du få praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger.

Nicolai skal bli byplanlegger

Byggingeniørstudent Nicolai Walmann

Min drømmejobb? Siden jeg ikke kan bli konge eller astronaut: byplanlegger.

Navn, alder, hjemsted:

Nicolai Walmann, 24 år, fra Oslo.

Hvorfor valgte du å studere byggingeniør ved UiS?

Det var det beste tilbudet jeg fant innen byplanlegging. Dessuten virket Stavanger som en fin by å være student.

Hvilke emner liker du best på bacheloren?

Byrommet BYG110, praksis/studioarbeid, Byggadministrasjon BIM, Områdeplanlegging BYG120, + selve bacheloren var spennende emner.

I bacheloren var jeg praksis hos Urban sjøfront. Nå på masterprogrammet i byplanlegging skal jeg være i praksis hos Sweco.

Hvordan inngår grønn omstilling i studiet?

Vi lærer mye om hvordan man skal forbedre grønnstrukturen i byer og hvilke materialer som burde inngås i bygg for en grønnere hverdag. Det er også andre aspekter som hvordan bruke vannet og drenering til noe positivt, det å samle vann på riktige steder kan gi liv til deler av byen man ikke skulle tro.

Hvorfor valgte du å ta master i byutvikling?

I bacheloren var det mye mattefag, fysikk, statistikk, kjemi mer mer. Det var i masteren de mest relevante fagene kom, og derfor ville jeg gå videre.

Hva er din drømmejobb?

Siden jeg ikke kan bli konge eller astronaut: byplanlegger.

Bærekraftig betong

Byggbransjen er en av de mest forurensende industriene i verden. På UiS utvikler vi betong med lavere Co2-utslipp som kan erstatte den som brukes i dag.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. På alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av store CO2-utslipp.

Saferock er en spinoff fra Universitetet i Stavanger, hvor Validé TTO i 2019 bidro til å danne en startup av forskningen til Mahmoud Khalifeh. Professoren jobber i dag 20 prosent i Saferock parallelt med forskerstillingen på universitetet.

Saferrock har utviklet et produkt som er et alternativ til sement og som kan gi 80 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens situasjon. Resultatene vekker stor interesse både i forskningsmiljøer og i industrien. .Dette skal føre til en kraftig reduksjon av CO2-utslipp, som regnes som en betydelig utfordring i byggebransjen.

Nå har Rogaland-selskapet inngått et strategisk samarbeid med det internasjonalt anerkjente arkitektur- og designbyrået Snøhetta.

Betonglaben

Betonglaben, som den kalles på campus, huser en rekke undervisningslokaler, verksteder og laboratorier.

Ivar Langens hus, betonglab

Laboratoriene er fleksible for å kunne gjøre forskjellige forsøk i bygg- og offshorefagene. Her produserer studentene også armert og uarmert betong som materiale, og som bygningselementer.

Bygget består av laboratorium, undervisningsrom og kontorer. Laboratoriene er fleksible for å ivareta ulike behov for bygg- og offshorefagene. I tillegg er det bygget laboratorium for skanning elektron mikroskopi og transmisjons elektron mikroskopi.