Det er mange veier til læreryrket. Hvilken vei vil du ta?

Lærerne er en av de viktigste yrkesgruppene vi har. Ikke bare fordi samfunnet trenger dem som vil undervise og oppdra fremtidige generasjoner, men også fordi elever i alle aldre har behov for trygge rollemodeller.

Published Endret
Tuva skal bli lektor på videregående skole og Anav skal bli grunnskolelærer for elever på 5. til 10. trinn.

Lærer er et samlebegrep om alle som jobber med undervisning, og omfatter ansatte i både barnehage, barne- og ungdomsskole, og videregående opplæring. Hvilken vei du velger å ta for å bli lærer kommer sannsynligvis an på hvilke aldersgrupper du har lyst til å undervise, eller hvilke fag du ønsker å undervise i. Med denne oversikten håper vi å hjelpe med å finne veien som er riktig for nettopp deg.   

Variert og kreativ hverdag i barnehage

Barnehagelærer og barn ute

Barnehagelærerutdanningen er perfekt for deg som ønsker å jobbe med de yngste barna, i alderen 1-6 år. I studieløpet får du blant annet lære om barns utvikling, lek og læring, og hvordan du kan bidra til å gi barn en god oppvekst. Som lærer i barnehage får du en spennende og variert arbeidsdag hvor du må samarbeide med både barn og voksne. Med utdannelsen fra UiS er du dessuten rustet for å gå inn i en lederstilling i barnehagen, om du vil det.

Jonas (27) anbefaler alle som vil bli barnehagelærer å bare hoppe i det. Særlig menn!

Helt, fredsmegler og underviser på barneskole

Som grunnskolelærer på 1.-7. trinn møter du elever som ivrer etter å lære, og som ofte ser på deg som en helt. Med denne utdanningen blir du lærer på barneskolen, og her får du bidra til å gi elevene et godt grunnlag for deres vei videre i skole og utdanning. I tillegg spiller du en kjempeviktig rolle som den trygge voksne barna alltid kan vende seg til.

Alle studenter har norsk, matematikk og pedagogikk som fellesfag, og får i tillegg velge seg tre valgfag. Her er det mulig å velge de fagene du virkelig brenner for!

Emilie (22) husker godt læreren som så det gode i alt og alle. En sånn lærer og støttespiller vil hun også bli! 

På mellomtrinnet og ungdomsskolen er ingen dager er like.

Lærerstudent Anav i naturfagsklasserom
Anav Patial Sivertsen synes lærerutdanningen er variert og gleder seg til en jobb der ingen dager er like. 

Som grunnskolelærer på 5.-10. trinn får du jobbe med elever på mellomtrinn og ungdomsskole. Arbeidsdagene er varierte, utfordrende og meningsfulle, og gir deg muligheten til å bidra positivt til unge menneskers læring og mestring. Du kan bli den viktige læreren som ser elevene for dem de er, og som formidler kunnskapen din på en måte som engasjerer!

Som student ved Universitetet i Stavanger må du ha enten norsk eller matematikk som undervisningsfag, og får i tillegg velge mellom en rekke valgfag. Kanskje velger du fagene du likte ekstra godt selv?

Anav (23) gleder seg til en jobb der ingen dager er like, og skryter av studentmiljøet i Stavanger.

For deg som vil jobbe med de eldste

Begge grunnskolelærerutdanningene er femårige og gir deg en mastergrad, samt tittelen lektor. Det kan du også bli ved å ta lektorutdanningen for 8.-13. trinn. Med denne utdanningen kan du bli lærer på ungdomsskolen og i videregående skole. I motsetning til grunnskolelærerutdanningene vil du som kommende lektor kun fordype deg i to undervisningsfag. Her kan du med andre ord fordype deg i de emnene du brenner aller mest for!

Lektorstudent Tuva på Flagghøyden ved campus Ulla
Lektorstudent Tuva gleder seg til å undervise vgs-elever i engelsk.

Dersom du er glad i å jobbe med mennesker, er samfunnsengasjert og har lyst til å jobbe med formidling, er det kanskje lektorutdanningen du skal søke? På Universitetet i Stavanger skiller vi mellom to ulike lektorutdanninger:

Torjus var overbevist etter første praksisperiode. Det var lektor han skulle bli!

Bli lærer i det du kan best!

Har du allerede fullført en utdannelse, men funnet ut at det er lærer du egentlig vil bli? Da kan du søke deg inn på en praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) og få undervisningskompetanse i det du kan best. Også veiene til PPU er mange, og avhenger av hvilken utdannelse du har i bunn.

  • Har du en mastergrad innenfor skolerelevante fag, som engelsk, fremmedspråk, historie, naturfag, norsk eller lignende, kan du søke deg inn på PPU og få tittelen lektor.
  • Har du en bachelorgrad innen kroppsøving eller kunst og håndverk, kan du søke deg inn på PPU få tittelen adjunkt, som er en lærer med fireårig utdanning.
  • Har du en yrkesfaglig utdanning og minimum to års relevant yrkespraksis, kan du søke deg inn på PPU og jobbe som lærer i yrkesfag.

Mer informasjon om PPU og de ulike opptakskravene finner du her.

Les også om Guro (38) som brukte sveiserutdanningen sin til å bli lærer!

Uansett hvilken vei du vil gå, har Universitetet i Stavanger lærerstudiet for deg.
Les mer om våre ulike lærerutdanninger her!