Hopp til hovedinnhold

Flere studieplasser til toll, vareførsel og grensekontroll

Antall studieplasser øker fra 35 til 60 studieplasser høsten 2022.

Publisert: Endret:
Tollstudenter har fått uniformer og er klare for praksis
Tollstudentene Frida, Marianne og Linn får flere medstudenter høsten 2022. Her ha de fått uniformer og er klare for praksis.

– Vi regner med færre søkere ved årets opptak til bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll. Kombinert med en nesten dobling i antall studieplasser forventer vi at det vil bli lettere å komme inn på studiet, sier Lillian Katarina Stene, førsteamanuensis i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og leder for studieprogrammet.

Med hele 2064 søkere i 2021 var det hele 48 søkere per plass ved bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll. Dette var desidert flest i Norge.

Stort behov for tollere

Økningen i studieplasser skyldes et større behov for tollere i Tolletaten.

– Tolletaten har signaliserte økt behov for flere ansatte i årene som kommer. De trenger flere ansatte i hele etaten da mange går av med pensjon i årene som kommer, det er behov for mye ressurser, sier Stene.

Studiet er det eneste av sitt slag i Norge og erstatter den tidligere etatsinterne tollerutdanningen. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten. Det arbeides også med å få flere mannlige studenter.

– Vi vurderer ulike tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse. For Tolletaten er det veldig viktig med en god dekning av begge kjønn.Eksempelvis kan ikke en kvinne visitere en mann og omvendt, sier Stene.

Les mer: Nye tolluniformer og spennende praksis