Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt råd til den lokale energidrikkprodusenten Tørst om hvilke kundegrupper selskapet bør satse på. Gruppen som rådet Tørst om å satse på yrkessjåfører, stakk av med seieren i pitchekonkurransen og en premie på 4000 kroner.

Published Sist oppdatert

Tre finalister fikk presentere sine analyser og råd for Tørst og en faglig komité. De tre gruppene hadde kommet frem til forskjellige konklusjoner om hva som ville være den beste strategien for Tørst fremover. 

Casekonkurranse BØK235 Tørst energidrikk
Vinnergruppen pitcher sin idé til energidrikken Tørst. Vilde Hatterud Eid foran, andre fra venstre. Foto: Silje Marnburg Ellefsen

Den første gruppen mente de burde satse på yrkessjåførene og selge drikken på bensinstasjoner. Gruppe to påpekte at det var et hull i markedet for festglade jenter og foreslo at Tørst skulle utvikle en glitrende sukkerfri energidrikk til å lage drinker med. Siste gruppe mente på sin side at det største potensialet lå hos treningsentusiastene mellom 16–30 år og at selskapet burde sikre seg hylleplass på treningssentrene. 

Personlig synes jeg det er en mye bedre måte å lære på, og jeg kommer til å huske dette mye lenger enn hvis vi kun skulle skrevet en teoretisk oppgave. Man får brukt fagstoffet fra forelesninger i praksis, og det gjør at fagstoffet sitter mye bedre.

Vilde Hatterud Eid , student på Bachelor i økonomi og administrasjon ved UiS

Til slutt var det den første gruppen som ble vurdert til å ha den sterkeste analysen og den beste strategien. En av studentene i vinnergruppen, Vilde Hatterud Eid, forteller om hvordan de kom frem til at Tørst burde satse på yrkessjåførene og salg på bensinstasjoner landet over. 

– Vi forsto at mange kom til å velge dagligvare, og da hadde vi lyst til å gjøre noe annerledes. Vi bestemte oss derfor for å satse på bensinstasjonene, og stilte spørsmålet: hvem handler der? Sannsynligvis yrkessjåfører. Så sammenkoblet vi dette med at yrket krever fokus og denne gruppen har et kjent behov for koffein, forklarer Hatterud Eid. 

Hva tenker du om denne måten å lære på, med praktiske oppgaver som handler om ekte bedrifter? 

– Personlig synes jeg det er en mye bedre måte å lære på, og jeg kommer til å huske dette mye lenger enn hvis vi kun skulle skrevet en teoretisk oppgave. Man får brukt fagstoffet fra forelesninger i praksis, og det gjør at fagstoffet sitter mye bedre. I tillegg er det en type oppgave som man ser for seg at man får i arbeidslivet.  

Hvordan fungerte samarbeidet i gruppen? 

Jeg vil si vi stilte veldig sterkt. Vi var seks stykker og hadde et aldersspenn i gruppen fra 19 til 39 år, med ulike personligheter og ulike bakgrunner. Dette gjorde at vi spilte hverandre veldig gode. Vi vokste som gruppe og som individer. 

Hva synes du om strategiemnet BØK235 generelt? 

– Jeg synes det er veldig interessant. Det gir oss et innblikk i hvordan bedrifter faktisk tenker. Vi har hatt besøk av ekte bedrifter som har fortalt hvordan de har gått frem fra start og hvordan strategien har vært. Da blir det ikke så veldig tungt, selv om dette er et teorifag. 

BØK235 Tørst energidrikk casekonkurranse
Feiring med pizza etter pitchekonkurransen. Foto: Silje M. Ellefsen

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen 

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2023?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.