Hopp til hovedinnhold

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt råd til den lokale energidrikkprodusenten Tørst om hvilke kundegrupper selskapet bør satse på. Gruppen som rådet Tørst om å satse på yrkessjåfører, stakk av med seieren i pitchekonkurransen og en premie på 4000 kroner.

Publisert: Endret:

Tre finalister fikk presentere sine analyser og råd for Tørst og en faglig komité. De tre gruppene hadde kommet frem til forskjellige konklusjoner om hva som ville være den beste strategien for Tørst fremover. 

Casekonkurranse BØK235 Tørst energidrikk
Vinnergruppen pitcher sin idé til energidrikken Tørst. Vilde Hatterud Eid foran, andre fra venstre. Foto: Silje Marnburg Ellefsen

Den første gruppen mente de burde satse på yrkessjåførene og selge drikken på bensinstasjoner. Gruppe to påpekte at det var et hull i markedet for festglade jenter og foreslo at Tørst skulle utvikle en glitrende sukkerfri energidrikk til å lage drinker med. Siste gruppe mente på sin side at det største potensialet lå hos treningsentusiastene mellom 16–30 år og at selskapet burde sikre seg hylleplass på treningssentrene. 

Personlig synes jeg det er en mye bedre måte å lære på, og jeg kommer til å huske dette mye lenger enn hvis vi kun skulle skrevet en teoretisk oppgave. Man får brukt fagstoffet fra forelesninger i praksis, og det gjør at fagstoffet sitter mye bedre.

Vilde Hatterud Eid , student på Bachelor i økonomi og administrasjon ved UiS

Til slutt var det den første gruppen som ble vurdert til å ha den sterkeste analysen og den beste strategien. En av studentene i vinnergruppen, Vilde Hatterud Eid, forteller om hvordan de kom frem til at Tørst burde satse på yrkessjåførene og salg på bensinstasjoner landet over. 

– Vi forsto at mange kom til å velge dagligvare, og da hadde vi lyst til å gjøre noe annerledes. Vi bestemte oss derfor for å satse på bensinstasjonene, og stilte spørsmålet: hvem handler der? Sannsynligvis yrkessjåfører. Så sammenkoblet vi dette med at yrket krever fokus og denne gruppen har et kjent behov for koffein, forklarer Hatterud Eid. 

Hva tenker du om denne måten å lære på, med praktiske oppgaver som handler om ekte bedrifter? 

– Personlig synes jeg det er en mye bedre måte å lære på, og jeg kommer til å huske dette mye lenger enn hvis vi kun skulle skrevet en teoretisk oppgave. Man får brukt fagstoffet fra forelesninger i praksis, og det gjør at fagstoffet sitter mye bedre. I tillegg er det en type oppgave som man ser for seg at man får i arbeidslivet.  

Hvordan fungerte samarbeidet i gruppen? 

Jeg vil si vi stilte veldig sterkt. Vi var seks stykker og hadde et aldersspenn i gruppen fra 19 til 39 år, med ulike personligheter og ulike bakgrunner. Dette gjorde at vi spilte hverandre veldig gode. Vi vokste som gruppe og som individer. 

Hva synes du om strategiemnet BØK235 generelt? 

– Jeg synes det er veldig interessant. Det gir oss et innblikk i hvordan bedrifter faktisk tenker. Vi har hatt besøk av ekte bedrifter som har fortalt hvordan de har gått frem fra start og hvordan strategien har vært. Da blir det ikke så veldig tungt, selv om dette er et teorifag. 

BØK235 Tørst energidrikk casekonkurranse
Feiring med pizza etter pitchekonkurransen. Foto: Silje M. Ellefsen

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen 

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og mest morosame økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

Mattias Hamberg tildelt pris for beste vitenskapelege artikkel

Professor Mattias Hamberg er tildelt prisen for beste artikkel i 2021 for ein studie han publiserte i tidsskriftet Accou...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

– Stavanger is a great city for study

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala from Mexico got her master's degree in Business Administration at the Univer...

– UiS serves as a hub where students and corporate professionals can mingle and explore opportunities

Tanveer Ahmed has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business School. He now ...

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– I was not mistaken in choosing the Strategic Marketing and Analytics specialisation

Iryna Overko is studying in Stavanger for her master's degree in Business Administration, specialising in Strategic Mark...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Ny finans-løsning kan demokratisere investeringsmarkedet

Oppstartsselskapet Unlisted AS tilbyr en plattform for finans som skal bremse ulikhetseksplosjonen hvor de rike bare bli...

Disputas om virkemiddelapparat for gründere

Gründer Murshid M. Ali disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 6. desember 2021.