Gi innspill til UiS sin Klima- og miljøplan for 2023–2026

Nå er første utkast av klima- og miljøplanen for UiS ute på høring. Har du innspill på hvilke klima- og miljøtiltak UiS bør satse på? Frist for å komme med innspill er fredag 12. mai 2023.

Published Endret
Campus Ullandhaug sett mot Hafrsfjord.

Om arbeidet

Arbeidsgruppa for grønn omstilling – Grønn omstillingslab GOL – jobber med å implementere UiS sin strategi knyttet til grønn omstilling. En del av handlingsplanen til GOL er å utarbeide en klima- og miljøplan for UiS som skal legge grunnlaget for hvordan UiS systematisk og målrettet skal arbeide med å redusere klima- og miljøavtrykket sitt.

Ansvarliggjøre UiS

Arbeidsgruppa har sammen med organisasjonen identifisert konkrete mål for 2030 som UiS skal jobbe for. Disse målene bidrar til å ansvarliggjøre UiS sitt bidrag til den grønne omstillingen. Målene og tiltakene sikter fram mot 2030. En revisjon av planen skal skje i 2026.

Slik har planen blitt til

Mål og tiltak som er identifisert i denne planen er utviklet i samarbeid med administrativt ansatte med operativt ansvar, fagpersoner med spisskompetanse fra ulike fakulteter og studentrepresentanter. Det er tatt utgangspunkt i relevant forskning, praksis og erfaring fra intern drift, relevante, styrende dokumenter fra kommune og stat, samt erfaringsdeling fra andre universiteter og offentlige virksomheter.

Koordinatorer for grønn omstilling ved Avdeling for innovasjon og samarbeid har ledet dette arbeidet.

Koordinatorer for grønn omstilling ved UiS 2022/2023:

Rådgiver
51831776
Divisjon for innovasjon og samfunn
Innovasjonsavdelingen
Førstekonsulent
51831444
AR T-200
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester