Bli valgmedarbeider

Stortings- og sametingsvalget i Stavanger blir gjennomført 12. og 13. september 2021. Vil du bli valgmedarbeider med ansvar for å veilede velgere og ta imot stemmer?

Published Endret

Forhåndsstemmegivningen

Forhåndsstemmeperioden er mellom 10. august og 10. september 2021. Som forhåndsstemmemottaker må du kunne jobbe ulike vakter i tidsrommet kl. 10 - 18.

Arbeidsmengde og omfang vil variere.

Obligatorisk opplæring vil være i begynnelsen av august. Honorar etter timesats.

Honoraret inkluderer også opplæring.

Her finner du en oversikt over alle forhåndsstemmestedene ved årets valg.

Valgdagene 12. og 13. september 2021

Ved årets valg vil vi ha behov for rundt 280 valgmedarbeidere, fordelt på alle valglokalene.

Søndag 12. september vil det være 9 valglokaler som har åpent i tidsrommet kl. 15 - 20. Dette gjelder Eiganes, Kvaleberg, Gausel, Buøy/Hundvåg, Madlamark, Storhaug, Tasta, Vikevåg og Judaberg.

Mandag 13. september er alle 27 valglokaler åpne i tidsrommet kl. 10 – 21.

Før du melder deg som valgmedarbeider, må du kjenne til følgende punkter:

  • Som valgmedarbeider må du kunne jobbe begge dagene dersom du velger et valglokale som har åpent på søndagen.
  • Valgmedarbeiderne må være i valglokalet en time før oppstart. Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.
  • Honoraret for mandagen er kr. 3500 og for begge valgdagene kr. 5500.  Det er egne satser for medlemmer i stemmestyrene. 
  • Honoraret inkluderer også opplæring. Obligatorisk opplæring vil foregå i august, i uke 34.

Her finner du en oversikt over alle valglokalene ved årets valg.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor være nøyaktig og kunne jobbe under press. 

Alle valgmedarbeidere må fylle 18 år i løpet av 2021 og være under 70 år, og kan ikke stå som listekandidater ved det aktuelle valget. Videre må du være vant til å bruke pc og beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Covid-19

Grunnet usikkerhet rundt Covid-19 situasjonen ber vi alle gjøre en nøye vurdering av egen helse før en melder seg som valgmedarbeider. Det skal være trygt å stemme for velgerne og trygt å være valgmedarbeider. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern og gode rutiner i alle våre valglokaler.

Søknadsfrist 15. mai.

Behandling av søknader

Tilbud om å bli valgmedarbeider sendes ut i slutten av mai måned og fortløpende etter behov.

Elektronisk søknad

Her finner du søknadsskjema for valgdagene

Her finner du søknadsskjema for forhåndsstemming

Du kan søke deg som valgmedarbeider både til forhåndsstemmeperioden og til valgdagene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: valg2021@stavanger.kommune.no

Eventuelt kan du kontakte oss på telefon;

Valgdagene:

  • Siri Dysjaland 51 50 71 55/950 56 668
  • Randi- Merete Lode 51 50 89 38/993 68 692

Forhåndsstemmegivning:

  • Inger Sørbø 51 50 70 76/975 18 065
  • Ine- Charlotte Herrød Aarsund 51 50 71 61/911 15 665