Hopp til hovedinnhold

Covid-19-pandemien og utveksling høsten 2022

Her vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om hva som gjelder for deg som skal søke om utveksling.

Publisert: Endret:

Korona, informasjon, utveksling

Under den pågående Covid-19-pandemien er det beredskapsledelsen ved Universitetet i Stavanger som avgjør i hvilken grad vi kan gjennomføre internasjonal studentutveksling. 

Beredskapsledelsen følger utviklingen av Covid-19-pandemien tett.

Når det gjelder utveksling høst 2022, så planlegges det foreløpig for normal aktivitet.

Vi ber om at studenter holder seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd.

Dersom UD eller vår beredskapsledelse ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område, vil vi ikke kunne sende studenter til dette området. På samme måte vil vi ikke kunne sende studenter til land som innfører innreiserestriksjoner eller dersom våre partnerinstitusjoner kansellerer utveksling.

I følge Kunnskapsdepartementet anser regjeringen studentutveksling som nødvendige reiser: Informasjon om studentmobilitet for norske studenter under Covid-19.

PRIORITERINGSLISTE

Når du søker om utveksling, kan du sette opp en liste med inntil fem alternativer i prioritert rekkefølge. Hvis du har fått tilbud om å søke til en partnerinstitusjon der utveksling ikke lenger er mulig, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten dersom det er ledige plasser. Dette bør du ta i betraktning når du setter opp søknadsalternativene dine.

Eksempel: Hvis du har et universitet i Australia som førstevalg, og det senere viser seg at det ikke er mulig å reise til Australia, vil vi gå til ditt andrevalg. Hvis du har et universitet med mange søkere som andrevalg, vil det trolig ikke være ledig plass her. Grunnen til dette er at fordeling av konkurranseutsatte plasser blir gjort rett etter søknadsfrist. Vi må da gå til ditt tredjevalg osv.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å legge til andre alternativer eller omprioritere listen etter søknadsfristen.

ANSVAR OG FORSIKRING 

UiS krever at du tegner nødvendig reiseforsikring for utvekslingsoppholdet. Det er er viktig at du sørger for å ha gyldig forsikring før du reiser, og setter deg godt inn i vilkårene for din forsikring. Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på Covid-19 pandemien. Det er derfor svært viktig at du har gyldig forsikring for hele utvekslingsoppholdet, og at den dekker kostnader ved Covid19-relatert sykdom. UiS dekker ikke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. 

Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i det landet du befinner deg i under utvekslingsoppholdet. Våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrenset også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp dersom du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg. I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra UD til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

Les mer om forsikring.

Les om beredskap.

REISEREGISTRERING

Vi oppfordrer alle som skal på utveksling om å registrere seg i UDs portal for reiseregistrering, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. 

COVID-19 VAKSINE

UiS fraråder studenter som ikke er vaksinert å reise på utveksling. 

ØKONOMI

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus+ programmet. Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak, du betaler heller ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er på utveksling. Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad. Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til for eksempel hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra Australia eller USA.