Hopp til hovedinnhold

GJØR EN FORSKJELL: Bli med på å løse virkelige utfordringer!

Vi er tilbake! I høst kan UiS-studenter delta på nye utfordringer og mikro-moduler på tvers av landegrensene, i regi av ECIU University.

Publisert: Endret:

Illustrert banner som oppfordrer studenter til å bli med på ECIU University

Som medlem av European Consortium of Innovative Universities ( ), kan Universitetet i Stavanger tilby unike læringsopplevelser for våre studenter. Kjernen i ECIU University er en utfordringsbasert pedagogikk der studenter, undervisere og forskere samarbeider med bedrifter og andre samfunnsaktører for å løse virkelige utfordringer.  

Challenges er korte eller semester-lange kurs som gir tverrfaglige grupper mulighet til å løse problemer fra virkeligheten. Mer enn 100 studenter har allerede deltatt på over 30 ECIU University-utfordringer som dekket et vidt spekter av tema, fra å omforme distribusjon av gratis mat til å gjøre offentlige steder mer publikumsvennlige. Her er noen uttalelser fra tidligere deltakere

Mikro-moduler gir deltakerne nødvendig faglig påfyll, for eksempel ved å øke kunnskapen deres om kommunikasjon og transportsystemer eller bærekraftig utvikling. Mikromoduler kan også gjøre deg bedre på entreprenørskap, interkulturell kommunikasjon, fremmedspråk og andre ferdigheter.  

Se hvilke nye ECIU challenges som er tilgjengelige for høstsemesteret 2021. 

Hvorfor delta? 

 • Gjør en virkelig forskjell. Få førstehånds erfaring og en mulighet til å bidra til reelle samfunnsendringer. ECIU University challenges er basert på forslag fra bedrifter og partnere i offentlig sektor, og tar for seg problemer som samfunnet og organisasjoner strever med i øyeblikket. De fleste utfordringene på ECIU University forsøker å bidra til FNs bærekraftsmål nummer 11, “Bærekraftige byer og samfunn".  
 • Treffpunkter og et tverrfaglig miljø. Jobb sammen med andre studenter, lærere, eksperter og representanter for eksterne virksomheter med ulike bakgrunner, og få et større nettverk.  
 • Nye ferdigheter og tverrkulturelt miljø. Bygg opp din tverrkulturelle kompetanse, utveksle arbeidsmåter og ideer, og utvikle din evne til problemløsing og lagarbeid. ECIU University micro-modules gir deg økt kunnskap og bedre ferdigheter innenfor ulike tema.  
 • Anerkjennelse og utvikling. Etter at du har gjennomført en utfordring får du et deltakerbevis (Certificate of Participation). Det kan også hende at du får muligheten til å videreutvikle løsningen dere kom fram til. Det kan resultere i nye tjenester, produkter, forskningsspørsmål eller start-up- og spin-off-bedrifter. 

Hvordan fungerer det? 

 1. Sjekk ut de ulike utfordringene som tilbys på ECIUs Challenge platform. Utfordringene kommer fra en kommune, region, bedrift eller annen virksomhet. Utfordringene har ulik varighet. Noen varer bare en dag eller to, mens andre kan strekke seg over et helt semester.
 2. Registrer deg på plattformen og søk på utfordringene. Her finner du mer informasjon om søking og kriterier for deltakelse
 3. Når din søknad er godkjent, får du bli med i et internasjonalt og/eller tverrfaglig lag som inkluderer andre lærende og en fasilitator eller såkalt “teamcher”
 4. Laget samarbeider med dem som ga utfordringen, der alle undersøker problemstillingen ved hjelp av undervisningsmetoden CBL (challenge-base learning). De utvikler et forslag til løsning, som presenteres til slutt.  
 5. Velg mikro-moduler som gir deg kunnskaper eller ferdigheter som hjelper deg til å løse nettopp den utfordringen du jobber med. 
 6. Du får et deltakerbevis med detaljert beskrivelse av hva arbeidet med utfordringen gikk ut på.  
 7. Du kan også gripe muligheten med å jobbe videre med forslaget som laget ditt foreslo.  

ECIU University er et EU-støttet initiativ som blir utviklet av 12 sterke universiteter i Europa. Vær med på å skape en ny form for høyere utdanning i Europa!  

Utforsk og søk på utfordringene og mikromodulene her!