Innovasjonspris for masterstudenter 2021

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. Prisen deles ut til en student som gjennom sin masteroppgave har vist stor grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte. Prisen er på 30.000 kroner og vil bli delt ut av fylkesordfører på fylkestinget i oktober. Følgende institusjoner inviteres til å delta: UiS, BI Stavanger, HVL (campus Haugesund) og VID (campus Stavanger og Sandnes).

Published Sist oppdatert
Bærekraftsmålene er tema for prisen

Følgende tre kriterier må være til stede: 

  • Innovasjonen må bidra til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Masteroppgaven må holde en høy faglige standard.
  • Oppgaven bidrar til en ny løsning på et viktig problem.

Forslag til kandidater fremmes av instituttleder/studieleder etter nominasjon fra veileder. Hvert institutt eller programområde har maksimalt lov å fremme to kandidater. Kandidatforslaget (maksimalt én side) må inneholde følgende punkter:

  • Tittel på oppgaven 
  • Karakter på oppgaven
  • Hva var kjent innen feltet før oppgaven ble igangsatt?
  • Beskrivelse av løsningen som har blitt utarbeidet gjennom masteroppgaven
  • Hvilken påvirkning vil dette ha i fremtiden?
  • Hvilke(t) av FNs bærekraftsmål bidrar løsningen til?

Følg lenken under for å fylle ut skjema. Kandidatforslaget må sendes innen 1. september 2021.

https://uh-sektor.no/uis.php?form=005-Candidate-Promotion-Masterstudent-Prize

Juryen består av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Ungdommens fylkesting, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, BI, VID, Validé og en studentrepresentant (rullerer mellom utdanningsinstitusjonene). Prisen deles ut på Fylkestingsmøtet 26 oktober 2021.