Studerer du ved Teknat og er en del av et studentprosjekt?

Studentprosjekter og studentorganisasjoner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kan nå søke om midler.

Published Endret

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker med dette å informere om muligheten til å søke om støtte til studentprosjekter for året 2023. Studentorganisasjoner og studentprosjekter kan søke om midler.

Ved behandling av søknadene ønsker fakultetet å prioritere:

  • Tiltak som bidrar til økt læringsutbytte.
  • Kontakt med næringslivet / nettverksbygging / entreprenørskap.
  • Tiltak som fremmer internasjonalisering.
  • Aktiviteter som inngår i oppgaveskriving på studiet.
  • Tverrfaglige prosjekter.

Søknaden skal minimum inneholde:

  1. Beskrivelse av formålet og informasjon om søker.
  2. Vurdering av faglig utbytte / læringsutbytte i prosjektet.
  3. Budsjett for aktiviteten (samlede inntekter og utgifter).
  4. Antall deltakere og hvor mange som skriver oppgave tilknyttet prosjektet.
  5. Informasjon om tiltaket som det søkes støtte til har fått støtte fra andre.
To studenter foran laptop

Fakultet vil også melde at retningslinjene for støtte vil revideres til neste år. På generelt grunnlag vil fakultetet understreke at studentprosjektene også bør søke støtte gjennom andre kanaler enn fakultetet for å sikre god og forutsigbar finansieringen av studentprosjektene.
Søknadsfrist: 7. november 2022
Søknad med vedlegg sendes på mail til: post-TN@uis.n