Hopp til hovedinnhold

Studiebarometeret 2021

Til deg som har fått invitasjon til å svare på Studiebarometeret 2021 – husk å svare innen 21. november!

Publisert: Endret:

Svarfristen er utsatt til 21. november. UiS har fått svar fra 38% av studentene som kan svare på undersøkelsen. Her kan du se oversikt over svarprosenten fordelt på de ulike studieprogrammene.

Svarprosent fordelt på fakultet:

  1. Fakultet for utøvende kunstfag 60%
  2. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 52%
  3. Det helsevitenskapelig fakultet 40%
  4. Det samfunnsvitenskapelige fakultet 37%
  5. Det teknisk naturvitenskapelige fakultet 29%
  6. Handelshøyskolen ved UiS 29%
  7. EVU 10%

Rektor berømmer fakultet for utøvende kunstfag og fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som kan skilte med en høy svarprosent.

Målet er at UiS skal nå en svarprosent på totalt 50% innen fristen 21. november.  

Lykke til med innsatsen de siste dagene!