Hopp til hovedinnhold

«Uniform på jobben-dag» arrangert av Heimevernet

UiS støtter opp om Heimevernets markering mandag 6. desember, slik at studenter og ansatte som ønsker det, kan bære uniform denne dagen.

Publisert: Endret:

Kvinnelig soldat i Heimevernets uniform jobber foran en pc

Heimevernet ønsker å vise hvem de er og hvilke personer som utgjør Forsvarets største avdeling. Det er bakgrunnen for «Uniform på jobben-dagen» 6. desember.

Dagen arrangeres for andre gang og i år gjennomføres den på samme dag som Heimevernet fyller 75 år. Det er frivillig å delta, og deltakerne må ha fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass eller skole til å bære uniform på jobb denne dagen.

Hovedoppgava til Heimevernet er å forsvare Norge og verne om mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Heimevernet er Forsvarets største avdeling og består av 40 000 soldater spredt over hele landet, i alle samfunnslag og alle yrkesgrupper. Felles for de aller fleste er at de har gjennomført førstegangstjeneste.

Noen dager hvert år «låner» Heimevernet disse 40 000 arbeidstakerne, ektefellene, mødrene og fedrene for å trene på nasjonal beredskap. Arbeidsgivere som har heimevernssoldater som ansatte, bidrar på den måten inn i forsvaret av Norge.

Heimevernet ønsker at soldatene bærer sin uniform med stolthet. «Uniform på jobben-dagen» vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at Heimevernet er en del av den nasjonale beredskapen.