Valg av studentrepresentanter til UiS-styret

Fra 24. april til 14. mai kan du stemme på den kandidaten du mener vil gjøre den beste jobben i UiS-styret.

Published Endret

Tre studenter sitter samlet rundt en laptop

Her finner du informasjon om kandidatene og hvordan du går fram for å stemme på nettsiden til StOr (Studentorganisasjonen).

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiS og består av ti representanter, der to av disse er studenter (en kvinne og en mann). Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene som angår UiS og studentene representerer kanskje den viktigste interessegruppen for UiS. Det er derfor DU og de andre studentene må bruke stemmeretten og bidra til å velge ut de mest kvalifiserte. Dette er din sjanse til å være med å forme fremtiden til UiS.